مطالب مرتبط با کلید واژه

احتیاجات تغذیه ای


کارشناس تغذیه معاونت غذا و دارو بیان کرد؛

احتیاطات تغذیه ای در پیشگیری از پاندمیک ویروس کرونا

کارشناس تغذیه معاونت غذا و دارو گفت: این روزها انواع توصیه‎های تغذیه‎ای متفاوتی از افراد مختلف شنیده می‎شود اگر اصولی رعایت نشوند ممکن است سبب مشکلات و عوارضی در افراد شوند.

ادامه مطلب