مامایی

تعداد بازدید:۲۷۸

1-دکتر کتایون وکیلیان

-مشاوره در سلامت خانواده، 2-99-98

-سلامت خانواده 1-99-98

-مهارتهای ارتباطی(2) 2-99-98

2-دکتر فرشته نارنجی

- بارداری و زایمان 2-98-97

-اختلالات عملکرد جنسی 2-98-97

-بیماریهای زنان و زایمان رشته فوریت های پزشکی

- مشاوره در آموزش در بارداری و زایمان طبیعی و پس از زایمان1-98-97

3-دکتر سکینه طاهرخانی

-فیزیوپات 1

-مدیریت

-بهداشت مادران و کودکان 1-99-98

-بیماریهای زنان و ناباروری1-98-99

-کارآموزی بارداری طبیعی

-کارآموزی بیماریهای زنان

-کارآموزی بیماریهای کودکان

-کارآموزی در عرصه بیماریهای زنان و ناباروری

-کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی

-کارآموزی زایمان طبیعی و غیر طبیعی

-نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

4-خانم نعیمه اکبری ترکستانی

mch1،بهمن 97

mch2،بهمن 97

-کارآموزی بارداری  طبیعی و غیر طبیعی

-بارداری و زایمان طبیعی

-کارآموزی در عرصه بارداری و زایمان طبیعی و غیرطبیعی

5-خانم مهرنوش قائم مقامی

-کارآموزی بیماریهای داخلی و جراحی 2

-کارآموزی بخش زنان

6-خانم فاطمه شعبانی

-کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی

-کارآموزی در عرصه درمانگاه  زنان 

-بیماریهای زنان و زایمان رشته فوریت های پزشکی

-کارآموزی در عرصه مدیریت و کاربرد آن در مامایی                     

کلید واژه ها: علوم پایه

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۴۰۰