ضابطه فروش اینترنتی فرآورده های سلامت غیر دارویی در داروخانه

۰۲ مهر ۱۳۹۷ | ۰۸:۵۹ کد : ۱۰۰۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۷۵۰
باسلام احتراما پیرو نامه شماره ۵۸۷۶۲/۶۶۵ مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل مورخ ۳۱/۰۶/۹۷، به پیوست یک نسخه " ضابطه فروش اینترنتی فرآورده های سلامت غیر دارویی در داروخانه " جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد. این ضابطه در ۷ ماه و ۳ تبصره که به تصویب معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو رسیده است، ابلاغ می گردد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده کلیه ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه های قبلی از درجه اعتبار ساقط می باشد. داروخانه های واجد شرایط در صورت تمایل درخواست و مدراک لازم طبق دستورالعمل پیوست را ارایه تا پس از بررسی مجوز صادر لازم شود و قبل از دریافت مجوز حق فروش اینترنتی ندارند.
ضابطه فروش اینترنتی فرآورده های سلامت غیر دارویی در داروخانه

کلید واژه ها: فروش داروهای اینترنتی دارویی


نظر شما :