بخشنامه در خصوص موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته و فراورده های غذایی مرتبط با آنها

۱۵ تیر ۱۳۹۹ | ۰۸:۲۱ کد : ۱۰۲۳۵ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۱۷
بخشنامه در خصوص دستور العمل اجرایی فرآیند بررسی و صدور، تمدید و لغو مجوز های بهداشتی برای موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته و فراورده های غذایی مرتبط با آنها
بخشنامه در خصوص موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته و فراورده های غذایی مرتبط با آنها

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: موجودات زنده تغییر ژنتیکی بخشنامه


نظر شما :