نسخه دوم راهنمای تجویز داروی انوکساپارین سدیم

۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۲۰:۴۶ کد : ۱۲۰۰۷ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۸۶۳
احتراما به پیوست نامه شماره ۱۰۶۰۸ مورخ ۱۷/۶/۹۹ معاون محترم درمان وزارت متبوع درخصوص نسخه دوم راهنمای تجویز داروی انوکساپارین سدیم حضورتان ارسال میگردد. مقتضی لاست دستور فرمایید پیوست مذکوردراختیار کلیه متخصصین و پرسنل شاغل درمرکز درمانی تحت پوشش آن مدیریت/ ریاست قرار داده شده و مبحث مربوط به مادر باردار مورد بررسی و توجه ویژه قرار گیرد.
نسخه دوم راهنمای تجویز داروی انوکساپارین سدیم

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: انوکساپارین سدیم


( ۳ )

نظر شما :