از معاون غذا و دارو تقدیر بعمل آمد؛

تقدیر از معاون غذا و دارو اراک در هفته "حمایت از بیماران هموفیلی "

۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۴:۵۱ کد : ۱۶۵۷۵ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۰۳
دفتر کانون هموفیلی دراراک به مناسبت هفته حمایت از بیماران هموفیلی از دکترعلیمرادیان معاون غذا و دارو جهت تلاش در جهت دستیابی بیماران به فرآورده های انعقادی و دیگر داروهای مورد نیاز بر اساس استانداردهای بین المللی و مساعدت های مالی معاونت غذا و دارو تقدیرکرد.
تقدیر از معاون غذا و دارو اراک در هفته "حمایت از بیماران هموفیلی "

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ، خانم مهندس رضایی مسئول کانون هموفیلی اراک از دکتر عباس علیمرادیان معاون غذا و دارو اراک جهت تلاش در جهت دستیابی بیمارا به فرآورده های انعقادی و دیگر داروهای مورد نیاز بر اساس استانداردهای بین المللی و مساعدت های مالی معاونت غذا و دارو تقدیرکرد.

دکتر علیمرادیان  ضمن تشکراز دفتر کانون هموفیلی در استان اظهار امیدواری نمودند و بیان کردند که در آینده نزدیک در رابطه با اجرای برنامه های آموزشی در خصوص مصرف داروها برای این بیماران همکاری های  لازم را بنمایند.

کلید واژه ها: دفتر حمایت از بیماران هموفیلی دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو


نظر شما :