فرآورده های غیرمجاز با نام تجارتی FOREVER با ادعای مکمل تولید شده در کشور آمریکا

۲۹ تیر ۱۴۰۰ | ۲۰:۱۰ کد : ۱۸۸۳۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۰۷۹
فرآورده های غیرمجاز با نام تجارتی FOREVER با ادعای مکمل تولید شده در کشور آمریکا
ردیف نام محصول زبان محصول نام شرکت سازنده نوع تاریخ تولید تاریخ انقضاء سری ساخت تعداد در هر بسته کشور سازنده
1 Forever Ginkgo Plus انگلیسی FOREVER قرص ندارد 06/2023 100619B هر قوطی حاوی  60 عددقرص آمریکا
2 FOREVER ACTIVE HA ترکی FOREVER سافت ژل ندارد 11/2023 131119 هر قوطی حاوی  60 عدد سافت ژل  نامشخص
3 Forever Active HA عربی  FOREVER سافت ژل 05/19 05/22 B0..519(ناخوانا) هر قوطی حاوی  60 عدد سافت ژل  آمریکا
4 Forever Nature- Min عربی  FOREVER قرص  08/20 08/23 B200820B هر قوطی حاوی  180 عدد قرص آمریکا
5 Forever Nature- Min انگلیسی FOREVER قرص  ندارد 01/2024
01/2024
 050120A
060120A  
هر قوطی حاوی  180 عدد قرص آمریکا
6 Forever Fiber  انگلیسی FOREVER پاکت(ساشه) ندارد 01/2024
05/2019
020120B
290517T
هر جعبه حاوی  30 عدد ساشه آمریکا
7 FOREVER IMMUBLEND ترکی FOREVER قرص ندارد 08/2023
03/2023
030820C
020320D
هر قوطی حاوی 60 عدد قرص نامشخص
8 FOREVER IMMUBLEND عربی  FOREVER قرص 08/20 08/23 B030820A هر قوطی حاوی 60 عدد قرص آمریکا
9 Forever ImmuBlend انگلیسی FOREVER قرص ندارد 08/2023 052082A هر قوطی حاوی 60 عدد قرص آمریکا
10 Forever Calcium انگلیسی FOREVER قرص  ندارد 06/2024 010620C هر قوطی حاوی 90عدد قرص آمریکا
11 FOREVER CALCIUM ترکی FOREVER قرص ندارد 08/2023 010819A هر قوطی حاوی 90عدد قرص نامشخص
12 VITOLIZE WOMEN (FOREVER) ترکی FOREVER قرص ندارد 04/2023 210420A هر قوطی حاوی 120عدد قرص نامشخص
13  Vit♀lize(FOREVER) انگلیسی FOREVER قرص ندارد 09/2023 100920B هر قوطی حاوی 120عدد قرص آمریکا
14 Forever Supergreens  ترکی FOREVER ساشه ندارد 10/2021 14119L هر بسته حاوی 30 عدد ساشه 4.4 گرمی نامشخص
15 FOREVER C9 انگلیسی FOREVER ترکیبی (قرص+سافت ژل+ساشه) ندارد 09/2021
11-2021
B160919C
181119F
هر جعبه ترکیبی(یک جعبه حاوی 18 عدد قرص+54عدد سافت‌ژل+9عدد ساشه) آمریکا
16  infinite by FOREVER firming complex عربی  FOREVER قرص 08/19 08/21 B050819E هر قوطی حاوی 60 عدد قرص آمریکا
17 FOREVER LYCIUM PLUS ترکی FOREVER قرص ندارد 01/2024 200120C هر قوطی حاوی 100عدد قرص نامشخص
18 FOREVER Freedom 2 Go انگلیسی FOREVER پاکت88.7 میلی لیتر ندارد 05/2018 160516 هر پاکت 88.7 میلی لیتری مایع آمریکا
19 F.I.T. FOREVER انگلیسی FOREVER ترکیبی (قرص+سافت ژل+ساشه) ندارد 03-2019 090317A هر بسته ترکیبی(یک جعبه حاوی 90عدد سافت‌ژل+30 عدد قرص+ 15 عدد ساشه) آمریکا
20 FOREVER  PRO X2 High Protein Bar انگلیسی FOREVER پروتئین بار ندارد 10/2017 201015B1 هر جعبه حاوی10 عدد مطابق مندرجات روی جعبه ولی 4 عدد  پروتئین بار موجود آمریکا
21 Forever Move عربی  FOREVER سافت ژل 01/20 01/23 B280120H
B281020A
هر قوطی حاوی 90 عدد سافت  ژل آمریکا
22 FOREVER GARLIC-THYME عربی  FOREVER سافت ژل 07/20
10/20
07/23
10/23
B130720A
B191020B
هر قوطی حاوی 100 عدد سافت  ژل آمریکا
23 Forever iVSN ترکی FOREVER سافت ژل ندارد 03/2022 300320A هر قوطی حاوی 60 عدد سافت  ژل نامشخص
24 FOREVER B12 PLUS عربی  FOREVER قرص 08/20
10/20
08/23
10/23
B310820B(3عدد)
B261020D(5عدد)
هر قوطی حاوی 60 عدد قرص آمریکا
25 Forever B12 PLUS انگلیسی FOREVER قرص ندارد 03/2024 300320K هر قوطی حاوی 60 عدد قرص آمریکا
26 Forever Fields of Greens عربی  FOREVER قرص 06/20 06/23 B090620A هر قوطی حاوی 80 عدد قرص آمریکا
27 Forever Fields of Greens انگلیسی FOREVER قرص ندارد 02/2023 070219A هر قوطی حاوی 80 عدد قرص آمریکا
28 FOREVER ARCTIC SEA انگلیسی FOREVER سافت ژل ندارد 10/2022 010219A هر قوطی حاوی 120 عدد سافت ژل آمریکا
29 FOREVER ARCTIC SEA عربی  FOREVER سافت ژل 06/20 06/23 B300620A هر قوطی حاوی 120 عدد سافت ژل آمریکا
30 FOREVER ABSORBENT-C عربی  FOREVER قرص 06/20
07/20
06/23
07/23
B290620A
B270720A
هر قوطی حاوی 100 عدد قرص آمریکا
31 Forever Absorbent - C انگلیسی FOREVER قرص ندارد 05/2024 280520A هر قوطی حاوی 100 عدد قرص آمریکا
32 Forever Garcinia Plus انگلیسی FOREVER سافت ژل ندارد 05/2022
08/2022
210518A
070818C
هر قوطی حاوی 70 عدد سافت ژل آمریکا
33 Forever Garcinia Plus عربی  FOREVER سافت ژل 09/20
09/20
09/23
09/23
B020920A
B230920A
هر قوطی حاوی 70 عدد سافت ژل آمریکا
34 FOREVER Nutra Q10 ترکی FOREVER ساشه  ندارد 10-2021 171019 هر بسته حاوی 30 عدد ساشه 3.5 گرمی نامشخص
35 VIT♂LIZE  (FOREVER) عربی  FOREVER سافت ژل 10/20 10/22 B181020A هر قوطی حاوی 60 عدد سافت ژل آمریکا
36 VIT♂LIZE  (FOREVER) انگلیسی FOREVER سافت ژل ندارد 04/2022
09/2021
240420B
230919A
هر قوطی حاوی 60 عدد سافت ژل آمریکا
37 FOREVER VISION انگلیسی FOREVER قرص ندارد 04/2021(2عدد)
11/2021(1عدد)
180417E هر قوطی حاوی 60 عدد قرص  آمریکا
38 FOREVER ROYAL  JELLY انگلیسی FOREVER قرص ندارد 08/2024 170820R هر قوطی حاوی 60 عدد قرص  آمریکا
39 FOREVER ROYAL  JELLY ترکی FOREVER قرص ندارد 04/2024
01/2024
010420K
040120E
هر قوطی حاوی 60 عدد قرص  آمریکا
40 Forever Therm انگلیسی FOREVER قرص ندارد 02/2022 050220B هر قوطی حاوی 60 عدد قرص  آمریکا
41  ARGI +
L-Arginine & Vitamin Complex
ترکی FOREVER ساشه  ندارد 07/2022 270720B هر بسته حاوی 30 ساشه 10 گرمی نامشخص
42 Forever Multi - Maca عربی  FOREVER قرص ندارد 12/22 B221219B هر قوطی حاوی 60 عدد قرص  آمریکا
43 Forever Multi - Maca انگلیسی FOREVER قرص ندارد 03/2023 020319A هر قوطی حاوی 60 عدد قرص  آمریکا
44 Forever Leane ترکی FOREVER کپسول ندارد 01-2022 160118 هر قوطی حاوی 120 عدد کپسول نامشخص
45 Forever Lean انگلیسی FOREVER کپسول ندارد 10-2021 171017 هر قوطی حاوی 120 عدد کپسول آمریکا
46 Forever Gin- Chia انگلیسی FOREVER قرص ندارد 02/2022
07/2022
080218B
090718E
هر قوطی حاوی 100 عدد قرص آمریکا
47 FOREVER ESSENTIAL OILS(LEMON)  انگلیسی  FOREVER روغن ندارد 06/17 5F1 هر شیشه حاوی 15 میلی لیتر
ESSENTIAL OILS 
آمریکا
48 FOREVER ESSENTIAL OILS(PEPPERMINT) انگلیسی FOREVER روغن ندارد 09/17 5J 1 هر شیشه حاوی 15 میلی لیتر
ESSENTIAL OILS 
آمریکا
49 FOREVER ESSENTIAL OILS
(DEFENSE)
انگلیسی FOREVER روغن ندارد 11/2019 7L1 هر شیشه حاوی 10 میلی لیتر
ESSENTIAL OILS 
آمریکا
50 FOREVER ESSENTIAL OILS
(AT EASE)
انگلیسی FOREVER روغن ندارد ندارد ندارد هر شیشه حاوی 10 میلی لیتر
ESSENTIAL OILS 
آمریکا
51 Forever daily ترکی FOREVER قرص ندارد 04/2022 140420D هر قوطی حاوی 60 عدد قرص  نامشخص
52 Forever daily انگلیسی FOREVER قرص ندارد 06/2022
03/2022
250620C
030320B
هر قوطی حاوی 60 عدد قرص  آمریکا
53 Forever daily عربی  FOREVER قرص 06/20 06/22 B250620B هر قوطی حاوی 60 عدد قرص  آمریکا
54 FOREVER BEE PROPOLIS انگلیسی FOREVER قرص جویدنی ندارد 07/2024 290720E هر قوطی حاوی 60 عدد قرص جویدنی  آمریکا
55 FOREVER BEE PROPOLIS ترکی FOREVER قرص جویدنی ندارد 07/2024 290720E هر قوطی حاوی 60 عدد قرص جویدنی  نامشخص
56 FOREVER BEE POLLEN عربی  FOREVER قرص 11/19
04/20
06/20
11/22
04/23
06/23
B191119A
B100420A
B290620B
هر قوطی حاوی 100 عدد قرص آمریکا
57 FOREVER BEE POLLEN انگلیسی FOREVER قرص ندارد 04/2024 100420B هر قوطی حاوی 100 عدد قرص آمریکا
58 FOREVER Kids عربی  FOREVER قرص 09/20 09/22 B140920A هر قوطی حاوی 120 عدد قرص آمریکا
59 Forever Fiber ترکی FOREVER ساشه  ندارد 01/2024 020120B هر جعبه حاوی 30 عدد ساشه آمریکا
60  ARGI +
L-Arginine & Vitamin Complex
انگلیسی FOREVER ساشه  ندارد 06/2022 120620B هر بسته حاوی 30 ساشه 10 گرمی آمریکا

لینک دانلود فایل

( ۴ )

نظر شما :