جمع آوری محلول تزریقی چشمی Eyesun ILM Blue و Eyesun Decline

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۸ کد : ۲۰۰۸۵ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۱۴
بـا توجـه به دریافـت گزارشـات مبـنی بر تـوزیـع محـلـول هـای تزریـقـی چـشـمی Eyesun ILM Blue و Eyesun Decline با ادعای تولید شرکت Eye sun Teb (آیسان طب) –برابر پیوست- به آگاهی می رساند که این فرآورده ها فاقد هر گونه مجوز ثبت و تولید از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل می باشند. لذا خواهشمند است نظر به اهمیت موضوع ضمن اطلاع رسانی به مراکز درمانی تحت پوشش -به ویژه کلینیک و بیمارستان های دارای بخش بیماریهای چشم- با قید فوریت نسبت به جمع آوری محصولات در صورت مشاهده اقدام و نتیجه را به این اداره کل منعکس نمایید./
جمع آوری محلول تزریقی چشمی Eyesun ILM Blue و Eyesun Decline

کلید واژه ها: جمع آوری محلول تزریقی چشمی


( ۱ )

نظر شما :