شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه

۲۴ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۰ کد : ۲۱۰۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۰۶۲
شیر خشک های رژیمی و غذاهای ویژه

سلام علیکم

احتراما" به پیوست نامه 83771  / 665 مورخ 13 / 9 / 97 مدیرکل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل در خصوص طراحی و بهره برداری از سامانه ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیرخشکهای رژیمی و غذاهای ویژه  ار سال میگردد . مستد عی است کلیه داروخانه ها در صورت تمایل به توزیع اقلام فوق ضمن مطالعه دقیق و راهنمای پیوست با ورود به سامانه مربوطه به آدرس SCM . FDA.GOV.ir

نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی در سامانه اقدام نمایند ،  بدیهی است ادامه روند دریافت شیر خشک و غذا های ویژه  منوط به ثبت اطلاعات  درخواستی در سامانه است و در صورت عدم ثبت   امکان تحویل موارد مذکور  مقدور نمی باشد.

کلید واژه ها: شیر خشک های رژیمی دارویی


( ۲ )

نظر شما :