اطلاع رسانی آخرین ویرایش لیست دارو های(OTC) مهرماه ۱۴۰۰

۲۸ مهر ۱۴۰۰ | ۰۸:۳۰ کد : ۲۱۱۸۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۳۴۹
آخرین ویرایش لیست دارو های OTC طبق فهرست رسمی دارویی کشور جهت بهره برداری به پیوست، ضمیمه شده است.
اطلاع رسانی آخرین ویرایش لیست دارو های(OTC) مهرماه ۱۴۰۰

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: لیست دارو های(OTC)


( ۱۱ )

نظر شما :