الزام به اخذ اصالت دارو در بخش بستری

۲۸ مهر ۱۴۰۰ | ۱۶:۴۴ کد : ۲۱۲۰۷ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۵۴
به آگاهی میرساند؛ پیوست نامه شماره ۴۰۷۱۹/ ۶۵۵ مورخ ۲۰ / ۰۷ / ۱۴۰۰ در خصوص الزام به اخذ اصالت در بخش بستری جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ارسال می گردد.
الزام به اخذ اصالت دارو در بخش بستری

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: الزام به اخذ اصالت دارو در بخش بستری


( ۱ )

نظر شما :