اطلاع رسانی جمع آوری واکسن واکسی گریپ تترا

۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۷:۳۳ کد : ۲۱۹۰۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۸۴۹
به آگاهی میرساند؛ با توجه به نامه شماره ۴۷۹۷۴ / ۶۶۵ مورخ ۲۵ / ۰۸ / ۱۴۰۰ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل(فایل پیوست)، در خصوص گزارشات واصله از داروخانه های مختلف کشور مبنی بر عدم تایید شناسه های اصالت واکسن واکسی گریپ تترا با شماره IRC: ۲۲۹۱۱۴۶۲۷۰۶۱۰۷۲۱ مقتضی است بلافاصله نسبت به جمع آوری و جایگزینی تمام موارد دارای مغایرت (بین GTN ثبت شده روی جعبه و سریال بارگذاری شده در سامانه) از داروی فوق اقدام نمایید.
اطلاع رسانی جمع آوری واکسن واکسی گریپ تترا

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: جمع آوری واکسن واکسی گریپ تترا


( ۸ )

نظر شما :