موسس محترم داروخانه ... (کلیه داروخانه های خصوصی تابعه)

فراخوان داروخانه منتخب جهت توزیع داروهای تحت کنترل

۲۷ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۳:۳۳ کد : ۲۴۹۰۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۹۶
معاون غذا و دارو اراک در نامه ای اعلام کرد: با عنایت به نامه شماره ۷۲۲۲۴ / ۶۶۵ مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۴۰۰ مدیرکل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو مبنی بر ارائه داروهای مخدر و تحت کنترل در داروخانه های خصوصی منتخب، مقتضیست در صورت تمایل به دریافت و ارائه داروهای مخدر و تحت کنترل ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه درخواست خود را تا تاریخ ۱۵ / ۰۱/ ۱۴۰۱ از طریق کارتابل شهروند به این معاونت جهت بررسی و اعلام نتایج، ارسال نمایید.
فراخوان داروخانه منتخب جهت توزیع داروهای تحت کنترل

کلید واژه ها: فراخوان معاونت غذا و دارو اراک


نظر شما :