در پیامی صورت گرفت؛

پیام معاون امور دارویی معاونت غذا و دارو و عضو هیات علمی دانشگاه اراک به مناسبت برگزاری هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها

۰۱ آبان ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۴ کد : ۶۲۶۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۱۲
معاون امور دارویی معاونت غذا و دارو و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت ها گفت: آسیب ناشی از مسمومیت ها قابل پیشگیری است، خانواده خود را محافظت کنیم.
پیام معاون امور دارویی معاونت غذا و دارو و عضو هیات علمی دانشگاه اراک به مناسبت برگزاری هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک ، دکتر ژیلا محسنی معاون امور دارویی معاونت غذا و دارو و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان کرد: شیوه جدید زندگی ماشینی و دسترسی آسان ما به انواع مواد شـیمیایی، داروهـا، سـموم و ... بـدون داشتن اطلاعات کافی از نحوه نگهـداری، مصـرف، عـوارض، خطـرات و هشـدارهای مربوطـه، شـیوع مسـمومیتهــای اتفـاقی و تعمـدی را در جامعـه بــه میـزان زیـادی افـزایش داده اسـت.

دکتر محسنی افزود:مسمومیت در کارگران شاغل در کارخانجات صنایع شـیمیایی و نظـامی و از سوی دیگر استفاده از وسایل گازسوز و مواد شیمیایی و شوینده در منـازل و فقـدان آگـاهی هـای کافی در اغلب خانوادهها، خطرات جدی را متوجه آنان خصوصاً کودکان می نمایـد. همچنـین جـوان بودن جمعیت کشور و سایر مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن و شیوع سوء مصـرف مواد مخدر، تعداد مسمومیت های عمدی از جمله خودکشی را نیز افزایش داده است؛ بـه طـوری کـه بسیاری از افراد بدون توجه بـه باورهـای مـذهبی و سـایر عواقـب اجتمـاعی و خـانوادگی اقـدام بـه خودکشی می نمایند. اگرچه بسیاری از این مسمومیت ها توسط کادر پزشکی – درمانی کنترل شـده و به مرگ منتهی نمیشود ولیکن خسارات جبران ناپذیری را به پیکـره اقتصـاد، سـلامت و بهداشـت جسمی و روانی جامعه و خانواده وارد خواهد نمود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی ادامه داد: عمده ترین موارد مسمومیت در بزرگسالان ناشـی از داروهـای مسـکن، آرامـبخش، ضـد افسـردگی و همچنین محصولات پاک کننده و گزش یا نیش بوده است. در کودکان مسمومیت ها در اثـر خـوردن مواد شیمیایی و بهداشتی، مواد شوینده، اجسام قابل بلع مثل بـاطری، داروهـا و گیاهـان آپارتمـانی سمی بوده است. از میان داروها، بیشترین موارد مسمومیت ناشـی از داروهـای مسـکن و خـواب آور، ترکیبات مخدر مثل هروئین، کوکائین، متادون و از میان غیرداروهـا بیشـترین مسـمومیت ناشـی از الکل بوده است. بطور کلی عمده ترین عوامل مسمومیت زا عبارتند از: داروها، گـاز منواکسـید کـربن و دیگـر گازهـای سمی، سموم دفع آفات، محصولات بهداشتی، شوینده و آرایشی موجـود در منـازل، گیاهـان سـمی، فلزات سنگین، گزیدگی ها، غذای آلوده به سموم، مواد شیمیایی، بـا توجـه بـه مطالـب فـوق الـذکر و آمارهای موجود، به نظر میرسد انجام فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در راستای افـزایش دانش عمومی می تواند علاوه بر کاهش مسـمومیت هـا و تبعـات آن در جامعـه و خـانواده هـا، کمـک شایانی به کاهش هزینه های بهداشتی – درمانی نماید.

معاون امور دارویی معاونت غذا و دارو افزود:وقـوع مسمومیت به دو صورت حاد و مزمن می باشد که اغلب  واژه مسمومیت را با فرم حاد آن میشناسیم ولی باید دانست که برخی بیماری هایی که در جوامع کنونی رو به افزایش می باشد را  در معرض قرار گیری های تدریجی با سموم و سبک های غلط زندگی موجب شده است.

ایشان ادامه داد:در مورد فلزات سنگینی مثل سرب بحث گسترده ای در جوامع مختلف رو به فزونیست به طوری که هفته پیشگیری از مسمومیت با سرب مقارن با هفته جاری در دنیا نامگذاری شده است که شعار امسال آن (2019) کودکان عاری از سرب می باشد. افزایش آگاهی ، بررسی خانه و بررسی کودک متعاقب این شعار آمده است و باید دانست که سرب در محیط زیست ما به طور وافر پراکنده است از گرد و غبار موجود در محیط تا تمام رنگهای استیکری که در لوازم ساختمانی، آرایشی بهداشتی، لوازم نوشت افزاری، لوازم بازی کودکان از جمله آبرنگ ، گواش، پاستل ، خمیربازی و غیره همچنین اغلب ظروف فلزی و سایر اقلامی از این قبیل می تواند موجود باشد و هنگام تهیه این مواد متاسفانه کمتر موضوع آلودگی با سرب در نظر گرفته می شود.

دکتر محسنی گفت: در مورد برخی توکسین ها که آن ها هم کمتر مورد توجه واقع می شوند  ولی مسمومیت تدریجی و مداوم با آن مشکلات و بیماری های جدی را در پی دارد باید بیشتر مرقبت گردند. یکی از آن ها آفلاتوکسین حاصل از کپک هاست که در زنجیره غذایی ساختار خود را حفظ نموده و مشکلات عدیده ای را موجب می گردد.

ایشان در آخر افزود:هفته نخست آبان ماه به‌عنوان هفته «پیشگیری از مسمومیت‌ها» در کشور ما نام‌گذاری شده است و در این هفته در خصوص راه‌های پیشگیری از بروز انواع مسمومیت‌ها و چگونگی کنترل آن و نحوه انجام اقدامات اولیه در مواجهه با فرد مسموم، اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی به‌صورت وسیع و گسترده‌ای انجام می‌پذیرد.

امیدواریم این آگاهی ها مفید واقع شده و گام موثری در زمینه سلامت عمومی جامعه برداشته شود.

انتهای پیام/

رسول غفاری

کلید واژه ها: هفته مسمومیت ها دکتر محسنی


نظر شما :