واکنش های کودکان، نونهالان و نوجوانان به استرس و اضطراب کرونا و بهترین کمک های والدین چیست؟

۰۱ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۰ کد : ۸۲۳۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۹۹۵
پرسش های این روز والدین این است که واکنش های کودکان، نونهالان و نوجوانان به استرس و اضطراب ناشی از انتشار کرونا ویروس چیست و بهترین کمک های والدین و مراقبین برای بهبود شرایط آن ها کدامند؟ دکتر بهنام بهراد، استادیار روانشناسی سلامت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از شبکه ملی استرس ترومایی کودکان (Nctsn- - ۲ مارچ ۲۰۲۰ ) تلخیصی کرده است که این برگردان به خانواده ها و والدین در مدیریت استرس کودکان کمک می کند.
واکنش های کودکان، نونهالان و نوجوانان به استرس و اضطراب کرونا و بهترین کمک های والدین چیست؟

کلید واژه ها: کرونا


( ۶ )

نظر شما :