معاون غذا و دارو اراک مطرح کرد؛

پوشش کامل پروتکل دارو درمانی کووید_۱۹ در استان مرکزی

۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۳ کد : ۸۷۶۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۸۵
دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو اراک گفت: پوشش کامل پروتکل دارو درمانی کووید_۱۹ در استان مرکزی توسط اداره دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو به طور همه جانبه پاسخگوی شبانه روزی استان گردید.
پوشش کامل پروتکل دارو درمانی کووید_۱۹ در استان مرکزی

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک، دکتر عباس علیمرادیان معاون غذا و دارو  اراک گفت: در راستای تامین داروهای پروتکل درمانی کووید 19 و داروهای بخش دولتی و خصوصی با پیگیریهای اداره دارو و مواد تحت کنترل این معاونت هیچگونه کمبودی داروی در این ایام به تشریح آن پرداخت.

  1. رایزنی در همان مراحل اولیه شیوع بیماری جهت اخذ تمامی داروها ی موجود در پروتکل درمانی کووید-19
  2. رایزنی با سازمان غذا و دارو و تمامی شرکت ها در طی این دو ماه جهت افزایش سهمیه دارویی استان به طوری که در طی این دو ماه و تعطیلات نوروزی در هیچ یک از سانترهای درمانی استان کمبود دارویی موجود نبوده است.
  3. سهمیه بندی دقیق داروها طبق درصد بندی طراحی شده نسبت به بیمار بستری در هر سانتر درمانی
  4. صدور بخشنامه هایی جهت کنترل نحوه اجرای پروتکل توسط کمیته تجویز منطقی دارو برای جلوگیری از عوارض و تداخلات احتمالی دارو و ممانعت از هدر رفت دارو به طوریکه کمبود و مشکلاتی در طی این دوماه بوجود نیامده است.
  5. ارسال پروتکل های جدید درمانی در اسرع وقت به تمامی سانترهای کرونای استان با تشکیل گروه هایی در صفحات مجازی برای تسریع کار
  6. رسیدگی سریع به درخواست های دارویی و مشکلات مربوطه  به طور شبانه روزی
  7. تسهیل مراودات دارویی بین مراکز مختلف سانترهای درمانی در کل استان
  8. رایزنی با سازمان غذا و دارو و ریاست دانشگاه جهت تسهیل پرداخت بدهی شرکت های دارویی فعال در توزیع داروهای مذکور 

کلید واژه ها: پوشش کامل پروتکل دارو درمانی کووید_19


نظر شما :