فهرست اقلام ضدعفونی کننده دارای مجوز از اداره کل دارو

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۸ کد : ۹۴۵۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۸۸۲
فهرست اقلام ضدعفونی کننده دارای مجوز از اداره کل دارو
کد فرآورده/IRC  نام محصول نام شرکت  تاریخ اعتبار IRC  
2492658931545519 ETEHAD SHIMI ARAK  250CC اتحاد شیمی اراک 1399/02/11  
4384289630053253 ETEHAD SHIMI ARAK  120CC اتحاد شیمی اراک 1399/02/11  
5679037699862117 ETEHAD SHIMI ARAK  1L اتحاد شیمی اراک 1399/02/11  
7223781640456397 ETEHAD SHIMI ARAK  500CC اتحاد شیمی اراک 1399/02/11  
6535050623918608 ETEHAD SHIMI ARAK  20L اتحاد شیمی اراک 1399/02/11  
2660851384815030 ETEHAD SHIMI ARAK  10L اتحاد شیمی اراک 1399/02/11  
8453882188022519 ETEHAD SHIMI ARAK  5L اتحاد شیمی اراک 1399/02/11  
8559194299457440 SEPIDAR HAND ANTISEPTIC 20L ارغوان تشخیص زاگرس 1399/02/07  
3583384525186879 SEPIDAR HAND ANTISEPTIC 500CC ارغوان تشخیص زاگرس 1399/02/07  
6054637126134078 SEPIDAR HAND ANTISEPTIC 10L ارغوان تشخیص زاگرس 1399/02/07  
6340931145914528 SEPIDAR HAND ANTISEPTIC 250CC ارغوان تشخیص زاگرس 1399/02/07  
4137234651261116 EXIR GASTAR ESPADANA HAND DISINFECTANT SOLUTION 120ML اکسیر گستر اسپادانا 1399/02/10  
1409830583947762 EXIR GASTAR ESPADANA HAND DISINFECTANT SOLUTION 250ML اکسیر گستر اسپادانا 1399/02/10  
5647325875390580 EXIR GASTAR ESPADANA HAND DISINFECTANT SOLUTION 1000ML اکسیر گستر اسپادانا 1399/02/10  
8776814755873005 EXIR GASTAR ESPADANA HAND DISINFECTANT SOLUTION 4000ML اکسیر گستر اسپادانا 1399/02/10  
8405192052599407 EXIR GASTAR ESPADANA HAND DISINFECTANT SOLUTION 20000ML اکسیر گستر اسپادانا 1399/02/10  
5673138799052940 ALCOL SWAB DIAMOND PAD 100pcs الماس طب اسفندیار 1399/02/20  
7156903541541057 IRASEPT GEL 30G ایران دارو 1399/03/12  
7458478933579252 IRASEPT 50ML ایران دارو 1399/03/12  
7271460958055050 IRASEPT 100ML ایران دارو 1399/03/14  
3577293864741906 IRPOL 250ML ایرانیان ایستا پلیمر شریف 1399/02/11  
8696980577571903 VELUX HAND DISINFECTANT 120ML آتیه گستر باور 1399/02/04  
2269850967578338 VELUX HAND DISINFECTANT 250ML آتیه گستر باور 1399/02/04  
1959296450667415 BESTAROMA 100ML  آتیه گستر باور 1399/02/12  
8309495038158724 BESTAROMA 500ML  آتیه گستر باور 1399/02/12  
5337441891132526 BESTAROMA 250ML آتیه گستر باور 1399/02/09  
3556966039572658 BESTAROMA 20L آتیه گستر باور 1399/02/09  
3969124764731602 BESTAROMA 5L آتیه گستر باور 1399/02/09  
2617193047089376 BESTAROMA 1L آتیه گستر باور 1399/02/09  
2502606161032368 BESTAROMA 150ML  آتیه گستر باور 1399/02/09  
2249137720155154 BESTAROMA 120ML  آتیه گستر باور 1399/02/09  
7189391719429744 BESTAROMA 60ML  آتیه گستر باور 1399/02/09  
6896033317338091 RAMA ADINEH SOLUTION 450CC آدینه تجارت راما ایرانیان 1399/02/25  
9681283994825958 RAMA ADINEH SOLUTION 250CC آدینه تجارت راما ایرانیان 1399/02/25  
3554260540230236 RAMA ADINEH SOLUTION 600CC آدینه تجارت راما ایرانیان 1399/02/25  
2640038468107997 NANO KLENIA  HAND SANITIZER100 ML آرمان جستجوگران انرژی نور 1399/02/15  
9776767686510883 NANO KLENIA HAND SANITIZER 50 ML آرمان جستجوگران انرژی نور 1399/02/15  
9704701726211464 AFA CHEMI PHARM ANTISEPTIC SOLUTION 100ML آفا شیمی 1399/02/10  
1765450592465506 AFA CHEMI PHARM ANTISEPTIC SOLUTION 500ML آفا شیمی 1399/02/10  
6896617429528613 AFA CHEMI PHARM ANTISEPTIC SOLUTION 250ML آفا شیمی 1399/02/10  
5888383329353366 SILC NOVELTY 250ML بازرگانی آماتیس پارسه ایرانیان 1399/02/11  
3397474228139343 SILC NOVELTY 500ML بازرگانی آماتیس پارسه ایرانیان 1399/02/11  
3875001479272016 SILC NOVELTY 1000ML بازرگانی آماتیس پارسه ایرانیان 1399/02/11  
5784383179080780 SILC NOVELTY 5L بازرگانی آماتیس پارسه ایرانیان 1399/02/11  
7122281579563127 MORVABON SOLUTION 1L بازرگانی تولیدی مروا بن 1399/03/02  
4400780169451329  HELENSA SPRAY 250ML بازرگانی عطر اتحاد پایتخت 1399/03/03  
2546311931206324  HELENSA SPRAY 250ML بازرگانی عطر اتحاد پایتخت 1399/03/03  
5701972360623066 MICROPAK 250ML بایر پل فناور 1399/02/07  
2436940212679706 AFROOZ 250G بهداشتی دکتر عبیدی 1399/03/11  
1414964755874458 BK HAND SANITIZER 400 ML بهشت کیمیا 1399/04/31  
7384563712291928 BK HAND SANITIZER GEL 100ML بهشت کیمیا 1399/04/31  
3749275375724245 BK HAND SANITIZER SOLUTION 5ML بهشت کیمیا 1399/04/31  
7616897627513929 BK HAND SANITIZER SOLUTION 75 ML بهشت کیمیا 1399/04/31  
8341364598041344 BK HAND SANITIZER SOLUTION 250ML بهشت کیمیا 1399/04/31  
3201428699190028 BK HAND SANITIZER SOLUTION 500ML بهشت کیمیا 1399/04/31  
2730049286035558 BK HAND SANITIZER GEL 5ML بهشت کیمیا 1399/04/31  
5559561492933813 BK HAND SANITIZER GEL 75 ML بهشت کیمیا 1399/04/31  
6304709248820051 BK HAND SANITIZER GEL 250ML بهشت کیمیا 1399/04/31  
8733183699180629 BK HAND SANITIZER GEL 400 ML بهشت کیمیا 1399/04/31  
2942341496370505 BK HAND SANITIZER GEL 500ML بهشت کیمیا 1399/04/31  
6382557254679671 GENOBIOTIC 20L پارس ازمای طب 1399/02/10  
7573326883927820 HAND SANITIZER SOLUTION- PARS SAEE 500ML پارس ساعی 1399/02/26  
5082242081091178 TEKA 250ML پارس فارمد آریا 1399/01/30  
4923053313360810 TEKA 125ML پارس فارمد آریا 1399/01/30  
6469272721595444 TEKA 4L پارس فارمد آریا 1399/01/30  
2256914276824175 TEKA 1L پارس فارمد آریا 1399/01/30  
9563429478207772 TEKA 500ML پارس فارمد آریا 1399/01/30  
9042072338949591 TEKA 250ML پارس فارمد آریا 1399/01/30  
5482707748525366 PAK BAN GEL 100ML پاک بان 1399/02/10  
4700015314886627 PAK BAN GEL 440CC پاک بان 1399/02/10  
9076307167011410 POLYGEL 175ML پالیز طب شفق 1399/03/19  
8116620253371540 BENZAJAM 60ML پدید آورندگان جم 1399/02/02  
5705736734641086 BENZAJAM 4L پدید آورندگان جم 1399/02/02  
8971578429671611 ACTIVE HAND GEL 100G پدیده شیمی قرن 1399/02/07  
9514848837613393 ACTIVE HAND GEL 450G پدیده شیمی قرن 1399/02/07  
6294053539986946 BIOCIDE X 1L پژوهشهای صنعتی پیروز 1399/02/10  
2612251447767942 MANUSANITIZERR 1L پژوهشی و تولیدی بهار افشان 1399/02/12  
2225640950782068 TNW GEL 120ML پویا اندیش باران سلامت 1399/01/29  
9391618190473936 TNW GEL 150ML پویا اندیش باران سلامت 1399/01/29  
9777282343590268 TNW GEL  50ML پویا اندیش باران سلامت 1399/01/29  
5078372178568442 TNW GEL 1L پویا اندیش باران سلامت 1399/01/29  
3177917464282126 TNW SOLUTION 250ML پویا اندیش باران سلامت 1399/01/29  
8748392482219615 TNW SOLUTION 500ML پویا اندیش باران سلامت 1399/01/29  
2281747149954655 TNW SOLUTION 1L پویا اندیش باران سلامت 1399/01/29  
5036582324223347 TNW SOLUTION 4L پویا اندیش باران سلامت 1399/01/29  
6637786965577313 PISHRO DARMAN 450ML پیشرو کالادرمان 1399/02/11  
4735768719983430 TGSEPT AL 500ML تجهیز گستر شریف 1399/02/02  
4373959342117617 TGSEPT AL 1L تجهیز گستر شریف 1399/02/02  
5985435351473122 TGSEPT AL 50ML تجهیز گستر شریف 1399/02/02  
5929167159765577 TGSEPT AL 4L تجهیز گستر شریف 1399/02/02  
7494344121920802 SEPTOVER MED HAND SANITIZER 500ML تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب 1399/03/09  
9565371496954811 HELAL IRAN HAND ANTISEPTIC 5L تجهیزات پزشکی هلال ایران 1399/03/21  
5720487663552709 HELAL IRAN HAND ANTISEPTIC 5L تجهیزات پزشکی هلال ایران 1399/03/25  
9461186446810199 HELAL IRAN HAND ANTISEPTIC 1L تجهیزات پزشکی هلال ایران 1399/02/13  
5657086490785655 HELAL IRAN HAND ANTISEPTIC 1L تجهیزات پزشکی هلال ایران 1399/02/13  
8916629617786513 HELAL IRAN HAND ANTISEPTIC 500ML تجهیزات پزشکی هلال ایران 1399/02/25  
7117780529970578 HELAL IRAN HAND ANTISEPTIC 250ML تجهیزات پزشکی هلال ایران 1399/02/25  
4291246114655016 MUNDEX H 50ML تسکین گستر فارمد 1399/03/09  
9512749958269050 MUNDEX H 500ML تسکین گستر فارمد 1399/03/09  
8876862426527716 MUNDEX H 1000ML تسکین گستر فارمد 1399/03/09  
7806436534552794 MUNDEX H 250ML تسکین گستر فارمد 1399/03/09  
3861288632118492 MUNDEX H 100ML تسکین گستر فارمد 1399/03/09  
5293807323122292 MUNDEX H 0.5L تسکین گستر فارمد 1399/03/09  
6707215947790695 MUNDEX H 1L تسکین گستر فارمد 1399/03/09  
7317388492165710 SELTEX HAND SANITIZER 500ML تک تازان نانو فن آوری مانا 1399/03/09  
9207558956067473 PEDIGAURD GEL 500ML تک ژن زیست 1399/03/13  
3868800492611767 PEDIGAURD GEL 500ML تک ژن زیست 1399/03/13  
7684083825633529 PEDIGAURD SOLUTION 30ML تک ژن زیست 1399/03/13  
5178265977042425 PEDIGAURD SOLUTION 30ML تک ژن زیست 1399/03/13  
7345195518271622 PEDIGAURD SOLUTION 500ML تک ژن زیست 1399/03/13  
4447938682243906 PEDIGAURD GEL 500ML تک ژن زیست 1399/03/13  
1976715462744273 PEDIGAURD GEL 500ML تک ژن زیست 1399/03/13  
3970279741129424 PEDIGAURD GEL 500ML تک ژن زیست 1399/03/13  
2291002561966063 PEDIGAURD GEL 500ML تک ژن زیست 1399/03/13  
6208884114978919 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC SOLUTION 20L تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
2942639848303924 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC SOLUTION 5L تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
3059565378221147 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC SOLUTION 1L تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
7369501964795406 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC SOLUTION 500CC تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
9166087046316841 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC SOLUTION 10L تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
1060135285582671 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC SOLUTION 500CC تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
3261575747877779 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC SOLUTION 120CC تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
2736654180527195 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC GEL 300G تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
7117079764953670 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC GEL 3G تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
9807761416922889 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC SOLUTION 20L تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
5760571956823558 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC SOLUTION 10L تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
7708115165581549 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC SOLUTION 5L تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
3892553031433817 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC SOLUTION 3L تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
7272126737573786 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC SOLUTION 1L تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
3665098340823969 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC SOLUTION 500ML تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
4986238915071746 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC SOLUTION 500ML تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
3352929295533920 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC SOLUTION 120ML تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
6834932163000087 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC GEL 1L تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
3011821944282061 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC GEL 500ML تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
4892512176861397 SEPTATTACK HAND ANTISEPTIC GEL 120ML تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان 1399/02/26  
1190894135022221 GTO HAND SANITIZER SOLUTION 100ML تولیدی گل شو 1399/02/18  
5113784383625010 GTO HAND SANITIZER SOLUTION 120ML تولیدی گل شو 1399/02/18  
8013792051385500 GTO HAND SANITIZER SOLUTION 60ML تولیدی گل شو 1399/02/18  
3271626840009933 GTO HAND SANITIZER SOLUTION  250ML تولیدی گل شو 1399/02/18  
1285775925378677 GTO HAND SANITIZER SOLUTION 500ML تولیدی گل شو 1399/02/18  
4412243615207659 MOBARAK ANTISEPTIC GEL 2G تولیدی لطیف گستردیبا 1399/02/12  
2244377332481290 LARISA GEL 200ML تیزبر کمرد 1399/02/27  
5150105288416857 TINAB SHIMI KHAVAR MIYANEH 500CC تیناب شیمی خاورمیانه 1399/01/25  
3500162031426093 TINAB SHIMI  KHAVAR MIYANEH 250CC تیناب شیمی خاورمیانه 1399/01/25  
9472880489496343 TINAB SHIMI  KHAVAR MIYANEH 1000CC تیناب شیمی خاورمیانه 1399/01/25  
5540328727739023 HAKIM TEJARAT SAHAND 120ML حکیم تجارت سهند 1399/02/04  
2404389144801970 ANOLYTE SOLUTION 20L خسرو مدیسا سلامت 1399/02/25  
8246343967410933 ANOLYTE SOLUTION 10L خسرو مدیسا سلامت 1399/02/25  
5134928359648580 ANOLYTE SOLUTION 4L خسرو مدیسا سلامت 1399/02/25  
8696676871028914 PERFECT DISINFECTANT SOLUTION FOR HANDS 4000ML دارو درمان سلفچگان 1399/03/06  
2337277428034773 PERFECT DISINFECTANT SOLUTION FOR HANDS 1000ML دارو درمان سلفچگان 1399/03/06  
9316464615136063 PERFECT DISINFECTANT SOLUTION FOR HANDS 60ML دارو درمان سلفچگان 1399/03/06  
8082626135785118 CEPTIZAN GEL 120ML دارو سازی بهوزان 1399/03/13  
4110337457606514 CEPTIZAN SOLUTION 120ML دارو سازی بهوزان 1399/03/13  
2056083950673334 TS DISINFECTING SOLUTION0 50CC دارو سازی سلطانی طب ایرانیان 1399/02/02  
1850816293123043 TS DISINFECTING SOLUTION0 100CC دارو سازی سلطانی طب ایرانیان 1399/02/02  
2865774477563648 TS DISINFECTING SOLUTION0 250CC دارو سازی سلطانی طب ایرانیان 1399/02/02  
3979937885268314 TS DISINFECTING SOLUTION0 500CC دارو سازی سلطانی طب ایرانیان 1399/02/02  
8956089290954837 TS DISINFECTING SOLUTION0 30CC دارو سازی سلطانی طب ایرانیان 1399/02/02  
4892569718402756 TS DISINFECTING SOLUTION0 25CC دارو سازی سلطانی طب ایرانیان 1399/02/02  
1204740684173123 SOHASEPT 5L دارو سازی سها 1399/02/02  
4054361744843708 ABURAIHAN HAND DISINIFECTING GEL 30G داروسازی ابوریحان 1399/03/20  
1930401579420075 ABURAIHAN HAND DISINIFECTING 500ML داروسازی ابوریحان 1399/03/14  
7281395182682414 ABURAIHAN DISINIFECTING GEL 1000ML داروسازی ابوریحان 1399/03/25  
6465839968309769 BEHASA 60ML داروسازی بهسا 1399/03/14  
9578127764386519 T.D HAND SANITIZING SOLUTION 500ML داروسازی تولید دارو 1399/03/08  
2427130988863116 T.D HAND SANITIZING GEL 200G داروسازی تولید دارو 1399/03/17  
9166465117267333 T.D HAND SANITIZING SOLUTION 1000ML داروسازی تولید دارو 1399/03/17  
7011593479568053 T.D HAND SANITIZING SOLUTION 250ML داروسازی تولید دارو 1399/03/17  
6391299947139003 JABER EBNE HAYAN HAND DISINFECTANT 30ML داروسازی جابرابن حیان 1399/03/26  
5968813720976252 NAJEH HANDY DISINFECTANT SOLUTION 100ML داروسازی جابرابن حیان 1399/03/26  
8812128361570196 NAJEH HANDY DISINFECTANT SOLUTION 300ML داروسازی جابرابن حیان 1399/03/26  
7913271615679598 DAANASEPT SOLUTION 400ML داروسازی دانا 1399/02/25  
8909316464995702 DAANASEPT SOLUTION 800ML داروسازی دانا 1399/02/25  
9575087668724571 DAANASEPT SOLUTION 200ML داروسازی دانا 1399/02/25  
2938007075462489 SAMISAZ HAND SANITIZER GEL 250ML داروسازی سامی ساز 1399/02/12  
6884298375892852 CASPIAN HAND DISINFECTANT SOLUTION 60ML داروسازی کاسپین تأمین 1399/03/07  
3841350190369967 CASPIAN HAND DISINFECTANT SOLUTION 120ML داروسازی کاسپین تأمین 1399/03/07  
2063798290067325 CASPIAN HAND DISINFECTANT GEL 60G داروسازی کاسپین تأمین 1399/03/07  
8063290725061896 CASPIAN HAND DISINFECTANT GEL 30ML داروسازی کاسپین تأمین 1399/03/07  
4219722283119284 SCHON HAND SANITIZER 500ML دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک 1399/01/28  
6601334740108301 SCHON HAND  2000ML دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک 1399/01/28  
7054884227284371 ZAGROS DAROU PARSIAN 20L دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان 1399/02/10  
5127632942916756 ZAGROS DAROU PARSIAN 500ML دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان 1399/01/30  
9704051314685563 ZAGROS DAROU PARSIAN 125ML دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان 1399/01/30  
8988862353430608 ZAGROS DAROU PARSIAN 250ML دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان 1399/01/30  
5883826166523382 HEALTHIMAXX 120ML داروئی ارایشی وبهداشتی مینو 1399/01/28  
9429812149912508 HEALTHIMAXX 250ML داروئی ارایشی وبهداشتی مینو 1399/01/28  
2395076111846627 HEALTHIMAXX 60ML داروئی ارایشی وبهداشتی مینو 1399/01/29  
6347254051220608 HEALTHIMAXX 240ML داروئی ارایشی وبهداشتی مینو 1399/01/29  
5495649740969948 HICIDE aHS 1L دانا فارمد لوتوس 1399/02/02  
1568420682163957 HICIDE aHS 500ML دانا فارمد لوتوس 1399/02/02  
2700498348251408 HICIDE S-125 SOLUTION 500ML دانا فارمد لوتوس 1399/02/11  
4258152341631547 ISOPACOL 70%  100ML دانش و درمان تبسم 1399/02/02  
5801980052404258 TELMA 50ML داو اخگر 1399/01/30  
8017552971089275 TELMA 200ML داو اخگر 1399/01/30  
3303531431916203 TELMA 250ML داو اخگر 1399/01/30  
6178150650094626 DELARAN ROOZ HAND SANITIZER 500CC دل آران روز شیمی تک 1399/02/12  
2877897292876574 DELTA SOLUTION 300ML دلتا دارو 1399/02/23  
6820989551425013 DELTA SOLUTION 500ML دلتا دارو 1399/02/23  
4217092685225616 DELTA 120ML دلتا دارو 1399/01/24  
8159709843786500 DELTA 250ML GEL دلتا دارو 1399/01/24  
5123777113765818 DR.COHOL 1000ML رازی تیس دارو منطقه آزاد چابهار 1399/02/04  
8577217792335522 DR.COHOL 120ML رازی تیس دارو منطقه آزاد چابهار 1399/03/14  
8525323857221646 DR.COHOL 500ML رازی تیس دارو منطقه آزاد چابهار 1399/03/14  
6081434122040539 DR.COHOL 120ML رازی تیس دارو منطقه آزاد چابهار 1399/03/14  
3727136740926561 DR.COHOL 250ML رازی تیس دارو منطقه آزاد چابهار 1399/03/14  
7355409275288174 DR.COHOL 1000ML رازی تیس دارو منطقه آزاد چابهار 1399/03/14  
2135522780968892 RAHMAN DAROU HAND DISINFECTION 100ML رحمان گستران 1399/02/10  
6565730622783402 RAHMAN DAROU HAND DISINFECTION 500ML رحمان گستران 1399/02/10  
6852441746478772 DITOL GEL 250ML روناک 1399/03/02  
3472316958877479 DITOL GEL 100ML روناک 1399/03/02  
6396391385448006 DITOL SOLUTION 250ML روناک 1399/03/02  
3256820289273750 DITOL SOLUTION 100ML روناک 1399/03/02  
4564138910786079 BLUE SENSE 2L رویان دارو 1399/03/14  
1559049046869112 BLUE SENSE 5L رویان دارو 1399/03/14  
7088929573335807 BLUE SENSE 4L رویان دارو 1399/03/14  
6969688958332218 BLUE SENSE 1L رویان دارو 1399/03/14  
3476817610183114 BLUE SENSE 100cc رویان دارو 1399/03/14  
1524998688170302 BLUE SENSE 500cc رویان دارو 1399/03/14  
8353984531483745 VITASEPT SOLUTION 5L زمین پایدار شیمی پارس 1399/02/05  
6471997421121780 VITASEPT SOLUTION 1L زمین پایدار شیمی پارس 1399/02/05  
7983864454262862 VITASEPT Gel 1L زمین پایدار شیمی پارس 1399/02/05  
7858565983751676 VITASEPT GEL 75ML زمین پایدار شیمی پارس 1399/02/05  
8760953094824747 VITASEPT GEL 5L زمین پایدار شیمی پارس 1399/02/05  
1468362824937245 COROCIDE 120ML زیست تخمیر 1399/03/07  
7760800021895425 COROCIDE 30ML زیست تخمیر 1399/03/07  
4038834295810027 VIROCLEAN ANTISEPTIC SOLUTION FOR SKIN 250ML زیست دارو دانش 1399/02/02  
8385751420484559 VIROCLEAN ANTISEPTIC SOLUTION FOR SKIN 200ML زیست دارو دانش 1399/02/02  
9122774819351842 VIROCLEAN ANTISEPTIC SOLUTION FOR SKIN 100ML زیست دارو دانش 1399/02/02  
7005378230789182 KEPEK HAND ANTISEPTIC  100CC زیست گستران کوشا 1399/03/13  
5241281392852481 HAND SANITIZER VIRKILL GEL 250ML ژن یاخته ایرانیان 1399/02/11  
9303211028863906 HAND SANITIZER VIRKILL GEL 120ML ژن یاخته ایرانیان 1399/02/11  
5471576271416775 ETANOL ARA GEL 100ML سازه سروش 1399/02/11  
8473864837503973 ETANOL ARA SOLUTION 400ML سازه سروش 1399/02/11  
6249231688878500 SOBHAN HAND SANITIZING SOLUTION 30ML سبحان دارو 1399/03/11  
9238346130082679 SOBHAN HAND SANITIZING GEL 60G سبحان دارو 1399/03/11  
6582582333399893 UNICLEAN S  SURFACE  5 L سنا دام پارس 1399/04/31  
4617786839759938 UNICLEAN S SURFACE  1 L سنا دام پارس 1399/04/31  
2959335657110077 UNICLEAN S SURFACE  20 L سنا دام پارس 1399/04/31  
1240830477640109 UNICLEAN H HAND SANITIZER  100CC سنا دام پارس 1399/04/31  
5703298319516111 UNICLEAN H HAND SANITIZER 200CC سنا دام پارس 1399/04/31  
3053330699136680 UNICLEAN H HAND SANITIZER  250CC سنا دام پارس 1399/04/31  
5672414078824524 UNICLEAN H HAND SANITIZER 20L سنا دام پارس 1399/04/31  
1746710473940617 UNICLEAN H HAND SANITIZER 5 L سنا دام پارس 1399/04/31  
1107886573505819 UNICLEAN H HAND SANITIZER 1 L سنا دام پارس 1399/04/31  
2779107772822450 UNICLEAN H HAND SANITIZER 500CC سنا دام پارس 1399/04/31  
3068443228063268 GARNVILLE 80ML شاناعطر 1399/02/02  
1818281595735870 SPINSEPT HAND DISINFECTANT GEL 50ML شتابدهنده توسعه سرمایه طاهر 1399/02/10  
9883923566077945 SPINSEPT HAND DISINFECTANT GEL 100ML شتابدهنده توسعه سرمایه طاهر 1399/02/10  
5890512360174324 SPINSEPT HAND DISINFECTANT GEL 250ML شتابدهنده توسعه سرمایه طاهر 1399/02/10  
5880603210551212 SPINSEPT HAND DISINFECTANT GEL 500ML شتابدهنده توسعه سرمایه طاهر 1399/02/10  
1722690286080720 SPINSEPT HAND DISINFECTANT SOLUTION 50ML شتابدهنده توسعه سرمایه طاهر 1399/02/10  
9416797519490631 SPINSEPT HAND DISINFECTANT SOLUTION 100ML شتابدهنده توسعه سرمایه طاهر 1399/02/10  
5217043850700725 SPINSEPT HAND DISINFECTANT SOLUTION 250ML شتابدهنده توسعه سرمایه طاهر 1399/02/10  
3282658111540336 SPINSEPT HAND DISINFECTANT SOLUTION 500ML شتابدهنده توسعه سرمایه طاهر 1399/02/10  
8451806988775790 SPINSEPT HAND DISINFECTANT SOLUTION 1000ML شتابدهنده توسعه سرمایه طاهر 1399/02/10  
9013463311019956 SPINSEPT HAND DISINFECTANT SOLUTION 2500ML شتابدهنده توسعه سرمایه طاهر 1399/02/10  
8137813772044070 SPINSEPT HAND DISINFECTANT SOLUTION 4000ML شتابدهنده توسعه سرمایه طاهر 1399/02/10  
8554650234492347 SHARIF NANO PARS 120CC شریف نانو پارس 1399/02/12  
5298293477169710 SHARIF NANO PARS 250CC شریف نانو پارس 1399/02/12  
2861043726925750 DAROU PAKHSH PHARMA.CHEM. HAND SANITIZING SOLUTION 500ML شیمی دارویی دارو پخش 1399/01/28  
6871513881782334 DAROU PAKHSH PHARMA.CHEM. HAND SANITIZING SOLUTION 1000ML شیمی دارویی دارو پخش 1399/01/28  
2944526333051690 DAROU PAKHSH PHARMA.CHEM. HAND SANITIZING SOLUTION 5L شیمی دارویی دارو پخش 1399/01/28  
3648178928222016 DAROU PAKHSH PHARMA.CHEM. HAND SANITIZING SOLUTION 10L شیمی دارویی دارو پخش 1399/01/28  
4246382462122329 DAROU PAKHSH PHARMA.CHEM. HAND SANITIZING SOLUTION 20L شیمی دارویی دارو پخش 1399/01/28  
2712049099716533 DAROU PAKHSH PHARMA.CHEM. HAND SANITIZING SOLUTION 500ML شیمی دارویی دارو پخش 1399/01/28  
1916569396483611 DAROU PAKHSH PHARMA.CHEM. HAND SANITIZING SOLUTION 1000ML شیمی دارویی دارو پخش 1399/01/28  
7094797837051947 DAROU PAKHSH PHARMA.CHEM. HAND SANITIZING SOLUTION 5L شیمی دارویی دارو پخش 1399/01/28  
1928777789970777 DAROU PAKHSH PHARMA.CHEM. HAND SANITIZING SOLUTION 10L شیمی دارویی دارو پخش 1399/01/28  
8674871176522882 DAROU PAKHSH PHARMA.CHEM. HAND SANITIZING SOLUTION 20L شیمی دارویی دارو پخش 1399/01/28  
4844214672292852 DAROU PAKHSH PHARMA.CHEM. SURFACE DISINFECTANT SOLUTION 500ML شیمی دارویی دارو پخش 1399/01/28  
7707654429496879 DAROU PAKHSH PHARMA.CHEM. SURFACE DISINFECTANT SOLUTION 1000ML شیمی دارویی دارو پخش 1399/01/28  
3389460583234648 DAROU PAKHSH PHARMA.CHEM. SURFACE DISINFECTANT SOLUTION 5L شیمی دارویی دارو پخش 1399/01/28  
8088566053608822 DAROU PAKHSH PHARMA.CHEM. SURFACE DISINFECTANT SOLUTION 10L شیمی دارویی دارو پخش 1399/01/28  
5831866812227525 DAROU PAKHSH PHARMA.CHEM. SURFACE DISINFECTANT SOLUTION 20L شیمی دارویی دارو پخش 1399/01/28  
7291720148870456 NEUTRON HAND SANITIZER 250CC شیمی داروئی نوترون 1399/02/12  
4445758614199496 NEUTRON HAND SANITIZER 0.5L شیمی داروئی نوترون 1399/02/12  
3081563124202293 NEUTRON HAND SANITIZER 1L شیمی داروئی نوترون 1399/02/12  
6473313411737394 KIMIA VIDONE HANDRUB شیمیایی پارت کیمیا گرگان 1399/02/11  
4918864732531071 KIMIAVIDONE 70  120ML شیمیایی پارت کیمیا گرگان 1399/01/30  
7575751585862963 KIMIAVIDONE 70  250ML شیمیایی پارت کیمیا گرگان 1399/01/30  
6940204029515601 KIMIAVIDONE 70  500ML شیمیایی پارت کیمیا گرگان 1399/01/30  
3620104764225718 BRIGHTEX 250CC شیمیایی کیمیا خاور نجم دانا 1399/02/02  
5186150743182915 PRIMAX HAND DISINFECTANT SPRAY 300ML صنایع بهداشتی ساینا 1399/03/07  
6155020326773952 PRIMAX HAND DISINFECTANT GEL 500ML صنایع بهداشتی ساینا 1399/03/07  
5575224745506593 PRIMAX HAND DISINFECTANT GEL 250ML صنایع بهداشتی ساینا 1399/03/07  
4415097889350886 PRIMAX HAND DISINFECTANT SOLUTION 300ML صنایع بهداشتی ساینا 1399/03/07  
2170993994088857 PRIMAX HAND DISINFECTANT GEL 450ML صنایع بهداشتی ساینا 1399/03/07  
1716716331133969 PRIMAX HAND SANITIZER SOLUTION 500ML صنایع بهداشتی ساینا 1399/03/07  
8885355855243542 PRIMAX HAND SANITIZER SPRAY 150ML صنایع بهداشتی ساینا 1399/03/07  
6786749283908840 PAK TEIPH HAND SANITIZER  SOLUTION 120 ML صنایع رنگ و رزین طیف سایپا 1399/02/15  
7896810286366069 PAK TEIPH HAND SANITIZER  SOLUTION 1000 ML صنایع رنگ و رزین طیف سایپا 1399/02/15  
5496893930779540 PAK TEIPH HAND SANITIZER  SOLUTION 2300 ML صنایع رنگ و رزین طیف سایپا 1399/02/15  
4303879015811457 PAK TEIPH HAND SANITIZER GEL  120 ML صنایع رنگ و رزین طیف سایپا 1399/02/15  
5056055285839987 PAK TEIPH SURFACES DISINFECTANT 4 L صنایع رنگ و رزین طیف سایپا 1399/02/15  
7785140591683753 PAK TEIPH SURFACES  DISINFECTANT 20 L صنایع رنگ و رزین طیف سایپا 1399/02/15  
6698595763378507 PAK TEIPH SURFACES  DISINFECTANT 1000 L صنایع رنگ و رزین طیف سایپا 1399/02/15  
7976338374290727 PAK TEIPH SURFACES  DISINFECTANT 4 L صنایع رنگ و رزین طیف سایپا 1399/02/15  
6529310545919059 PAK TEIPH SURFACES  DISINFECTANT 20 L صنایع رنگ و رزین طیف سایپا 1399/02/15  
9659657278943255 ALAWE 20PCS صنایع سلولزی مارینا سان 1399/01/30  
1894644777632555 IROPAK GEL 5L صنایع شیمیائی اتانول غدیر 1399/02/12  
1969837794418195 IROPAK GEL 1L صنایع شیمیائی اتانول غدیر 1399/02/12  
8207184267305825 IROPAK GEL500ML صنایع شیمیائی اتانول غدیر 1399/02/12  
7762938657457493 IROPAK GEL 250ML صنایع شیمیائی اتانول غدیر 1399/02/12  
2083235443953026 IROPAK GEL 120ML صنایع شیمیائی اتانول غدیر 1399/02/12  
5936194457347690 IROPAK SOLUTION 5L صنایع شیمیائی اتانول غدیر 1399/02/12  
1386161318006822 IROPAK SOLUTION 1L صنایع شیمیائی اتانول غدیر 1399/02/12  
4948221323855606 IROPAK SOLUTION 500ML صنایع شیمیائی اتانول غدیر 1399/02/12  
1221184215843515 IROPAK SOLUTION 250ML صنایع شیمیائی اتانول غدیر 1399/02/12  
8556440330548222 IROPAK SOLUTION 120ML صنایع شیمیائی اتانول غدیر 1399/02/12  
3097598176330062 EKSA HAND DISINFECTANTE SOLUTION 1000ML صنایع نانو تک آینده 1399/02/11  
9037946578818087 EKSA HAND DISINFECTANTE GEL 1000ML صنایع نانو تک آینده 1399/02/11  
3824370358890293 NANOVA 250ML صنعت و تجارت فن آوران راسخون 1399/02/09  
1238975779101950 SEHAT GEL 500 ML صنعتی و بازرگانی صحت 1399/02/07  
1367473049354278 PHARMACHEMIE HAND SANITZER GEL 30G فارماشیمی 1399/03/11  
5951465368965633 EMERTAT HAND DISINFECTANT SOLUTION 100ML فراز آراد داتیس 1399/02/12  
2575852488965295 QUICK CLEAN DISINFECTANT 450ML فن آوری نوین قرن 1399/02/27  
3326037980482784 KING HANDS DISINFECTANT SPRAY 300ML کارا پارسیان یکصد و ده 1399/02/12  
6327183112809299  DP TOLL HYGIENIC HANDRUB 60ML کارخانجات دارو پخش 1399/03/21  
6532107677766528 DP TOLL HYGIENIC HANDRUB 1000ML کارخانجات دارو پخش 1399/03/21  
9505618436943063 DP TOLL HYGIENIC HANDRUB 750ML کارخانجات دارو پخش 1399/03/21  
1215864641107793 DP TOLL HYGIENIC HANDRUB 250ML کارخانجات دارو پخش 1399/03/21  
4149395546071665 DP TOLL HYGIENIC HAND GEL 50G کارخانجات دارو پخش 1399/02/23  
7767978283358824 DP TOLL HYGIENIC HAN GEL 60G کارخانجات دارو پخش 1399/02/23  
7893508598136884 PANA 5ML GEL کیا بهداشت 1399/03/17  
6564158089649594 PANA 50ML GEL کیا بهداشت 1399/03/17  
2874625069426047 PANA 200ML GEL کیا بهداشت 1399/03/17  
3662710644902704 KEPEK HAND ANTISEPTIC  60CC کیفیت پژوهان خاتم 1399/02/12  
8233834238460956 KEPEK HAND ANTISEPTIC  60CC کیفیت پژوهان خاتم 1399/02/12  
1609733242013947 KEPEK HAND ANTISEPTIC  500CC کیفیت پژوهان خاتم 1399/02/12  
7849044161449739 KEPEK HAND ANTISEPTIC  1000CC کیفیت پژوهان خاتم 1399/02/12  
3407663536209644 KEPEK HAND ANTISEPTIC  250CC کیفیت پژوهان خاتم 1399/02/12  
6158330894085217 KISEPT SOLUTION 120ML کیمیا دارو سپهر 1399/02/18  
1397131757689053 KISEPT SOLUTION 60ML کیمیا دارو سپهر 1399/02/18  
6543323626237765 KISEPT SOLUTION 250ML کیمیا دارو سپهر 1399/02/18  
1740511666463955 KISEPT SOLUTION 100ML کیمیا دارو سپهر 1399/02/18  
2878144272838163 AQUA 250ML کیمیا طب تجهیز باران 1399/02/02  
6515115362135392 KETZYIA z+500cc کیمیا طیران زکریا 1399/01/30  
6216562124732619 ALCOOSEPT SOLUTION 60CC کیمیا گران بدره 1399/02/26  
1212533380893194 ALCOOSEPT SOLUTION 120CC کیمیا گران بدره 1399/02/26  
4053299035267182 ALCOOSEPT SOLUTION 20L کیمیا گران بدره 1399/02/26  
1450886738475526 ALCOOSEPT SOLUTION 250CC کیمیا گران بدره 1399/02/26  
4384429746924879 ALCOOSEPT SOLUTION 4L کیمیا گران بدره 1399/02/26  
2435622460378757 ALCOOSEPT SOLUTION 500CC کیمیا گران بدره 1399/02/26  
3142887556041237 ALCOOSEPT SOLUTION 1L کیمیا گران بدره 1399/02/26  
1181413172348823 ALCOOSEPT SOLUTION 10L کیمیا گران بدره 1399/02/26  
4305874675534958 HAMESEPT 20L کیمیا گران بدره 1399/02/11  
3907815897732498 HAMESEPT 4L کیمیا گران بدره 1399/02/11  
4998981416329208 HAMESEPT 1L کیمیا گران بدره 1399/02/11  
7819502378957768 HAMESEPT 500CC کیمیا گران بدره 1399/02/11  
9296817818440496 HORASEPT H 20L کیمیا هورا فارمد 1399/02/02  
7175783884416869 HORASEPT H 10L کیمیا هورا فارمد 1399/02/02  
5544837177507127 HORASEPT H 4L کیمیا هورا فارمد 1399/02/02  
4338133336904775 HORASEPT H 1L کیمیا هورا فارمد 1399/02/02  
8576210280724147 HORASEPT H 500CC کیمیا هورا فارمد 1399/02/02  
8956669621264562 HORASEPT H 120CC کیمیا هورا فارمد 1399/02/02  
7989040366543618 HEPSUN HAND ANTISEPTIC 60CC کیمیاگران علم و صنعت رویان 1399/02/07  
2671641525797569 SHAFA 4L گروه صنایع شفا فارمد 1399/02/09  
2887437757758549 SHAFA 10L گروه صنایع شفا فارمد 1399/02/09  
6273118173283114 SHAFA 20L گروه صنایع شفا فارمد 1399/02/09  
2922484580469584 SHAFA 220L گروه صنایع شفا فارمد 1399/02/09  
6537593476094925 HNT1 500CC گسترش فناوری خوارزمی 1399/01/25  
4440319581353832 HNT2 500 CC گسترش فناوری خوارزمی 1399/01/25  
6087404233784171 L BIZ SPRAY  100ML گلستان شمیم آرا 1399/03/07  
5679386155074187 L BIZ SPRAY 150ML گلستان شمیم آرا 1399/03/07  
4409804081110100 L BIZ SPRAY 200ML گلستان شمیم آرا 1399/03/07  
7828391818912070 L BIZ SOLUTION 500ML گلستان شمیم آرا 1399/03/07  
6078313096960164 L BIZ SOLUTION 250ML گلستان شمیم آرا 1399/03/07  
4744227475636228 HAND DISINFECTANT DONYAYE BEHDASHT 125ML لابراتوار های دنیای بهداشت 1399/03/11  
8134194828603134 ANTISEPTIC GEL-SHD 50ML لابراتوارهای شهردارو 1399/03/13  
7005046238633926 ANTISEPTIC GEL-SHD 75ML لابراتوارهای شهردارو 1399/03/13  
5908224595732079 ANTISEPTIC GEL-SHD 100ML لابراتوارهای شهردارو 1399/03/13  
4628997344621770 ANTISEPTIC GEL-SHD 200ML لابراتوارهای شهردارو 1399/03/13  
5616594653314419 ANTISEPTIC GEL-SHD 500ML لابراتوارهای شهردارو 1399/03/13  
6395378234079077 ANTISEPTIC GEL-SHD 1000ML لابراتوارهای شهردارو 1399/03/13  
8358326021224905 PETROCOMEN GEL 120ML نانو بسپار آیتک 1399/02/12  
2393150693170407 PETROCOMEN GEL 60ML نانو بسپار آیتک 1399/02/12  
2743596861329735 PETROCOMEN 450CC نانو بسپار آیتک 1399/01/30  
9038615675083481 PETROCOMEN 60CC نانو بسپار آیتک 1399/01/30  
2439819384136630 PETROCOMEN 4000CC نانو بسپار آیتک 1399/01/30  
3503978271187452 FARMACIN HAND SANITIZER SOLUTION  60 G نانو کیمیای کویر یزد 1399/02/18  
2934176226877816 FARMACIN HAND SANITIZER SOLUTION 250 G نانو کیمیای کویر یزد 1399/02/18  
1275703447898879 FARMACIN HAND SANITIZER SOLUTION 500 G نانو کیمیای کویر یزد 1399/02/18  
5680803454550358 FARMACIN HAND SANITIZER GEL  60 G نانو کیمیای کویر یزد 1399/02/18  
9538352980930267 FARMACIN HAND SANITIZER GEL 250 G نانو کیمیای کویر یزد 1399/02/18  
9486280024791935 FARMACIN HAND SANITIZER GEL 500 G نانو کیمیای کویر یزد 1399/02/18  
8104535898027152 TAP PAK HAND ANTISEPTIC 500ML نفت بهران 1399/02/07  
9888003444859742 TAP PAK HAND ANTISEPTIC 1000ML نفت بهران 1399/02/07  
7795467222284714 INOCLON 70%  120ML نو آوری زیستی گویا 1399/01/24  
7768053875600747 NOVIN BIO 125ML نورا سلامت سبز 1399/02/04  
7431088136115576 NOVIN BIO 250ML نورا سلامت سبز 1399/02/04  
5706998238522258 NIKASEPT GEL 500ML نیک سامان دارو 1399/01/29  
2651950343637816 NIKASEPT SOLUTION 500ml نیک سامان دارو 1399/01/29  
3334297597403791 NIKASEPT SOLUTION 120ml نیک سامان دارو 1399/01/29  
3536172259738667 BELMINI GEL 250ML نیلوفر بهداشت داتیس 1399/02/24  
8463086142909994 ARMIDAN GEL 300ML نیلوفر بهداشت داتیس 1399/02/24  
8165361098613700 BLUECUT HAND DISINFECTANT SOLUTION 100ML ولد زیرک 1399/02/11  
5635243757087708 BLUECUT HAND DISINFECTANT GEL 200ML ولد زیرک 1399/02/12  
1219152856520899 CLEANE ANTISEPTIC HANDRUB 450CC هامون طب پیشرو 1399/02/07  
3159311627321352 CLEANE ANTISEPTIC HANDRUB 900CC هامون طب پیشرو 1399/02/07  
8032068539406298 CLEANE ANTISEPTIC HANDRUB 3800CC هامون طب پیشرو 1399/02/07  
3516356924913108 CLEANE ANTISEPTIC HANDRUB 20000CC هامون طب پیشرو 1399/02/07  
8293579658523390 CLEANE ANTISEPTIC HANDRUB 250CC هامون طب پیشرو 1399/02/07  
6136584266309344 GOLFAM 120ML هورام طب آبان 1399/03/05  
1272224727737257 GOLFAM 250ML هورام طب آبان 1399/03/05  
7615429535981444 GOLFAM 500ML هورام طب آبان 1399/03/05  
7669569424125233 ARIA TAK SURFACES Gel 3300G هومان بنای کادوس 1399/02/07  
4919398498969820 ARIA TAK SURFACES Gel 450G هومان بنای کادوس 1399/02/07  
1925123370903895 ARIA TAK SURFACES Gel 750G هومان بنای کادوس 1399/02/07  
7258781266623671 ARIA TAK SURFACES Gel 125G هومان بنای کادوس 1399/02/07  
8354892789400971 ARIA TAK HAND ANTISEPTIC 3300G هومان بنای کادوس 1399/02/07  
9363461039592987 ARIA TAK HAND ANTISEPTIC 125G هومان بنای کادوس 1399/02/07  
5182583927212106 ARIA TAK HAND ANTISEPTIC 450G هومان بنای کادوس 1399/02/07  
9199573042761276 ARIA TAK HAND ANTISEPTIC 2000G هومان بنای کادوس 1399/02/07  
         

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: اقلام ضدعفونی کننده دارای مجوز


( ۲ )

نظر شما :