موسس محترم داروخانه .............( کلیه داروخانه های خصوصیاراک و شهرستانهای تابعه )

بازنگری داروخانه های منتخب

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۹:۰۲ کد : ۹۵۳۷ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۶۸۰
بازنگری داروخانه  های منتخب

به اطلاع میرساند به ضرورت بازنگری لیست داروخانه های منتخب در دوره های ۳ تا ۶ ماهه ، خواهشمند است چنانچه متقاضی توزیع داروهای کمیاب و سهمیه ای  و شیرخشکهای رژیمی ( نیازمند به ثبت در سامانه و ارایه آمار مصرف)  میباشید درخواست خودرا در بازه زمانی ۰۱ / ۰۳ / ۹۹ لغایت ۱۰ / ۰۳ / ۹۹ از طریق اتوماسیون اداری به این معاونت ارسال نمایید تا پس از بررسی اقدام لازم صورت پذیرد . حداقل الزامات برای تعیین داروخانه منتخب  شامل : محل داروخانه در سطح شهر و پراکندگی جغرافیایی مناسب جهت دسترسی مناسب بیماران  - فضای مناسب برای نگهداری دارو و مستندات لازم - اشرافیت موسس بر امور داروخانه - تعهد به ارایه مستندات دریافت و توزیع داروهای کمیاب مانند قلمهای انسولین و شیر خشکهای رژیمی و کارپولهای دنداپزشکی و....... - انجام الزاماتی که از طریق سازمان غذا و دارو برای توزیع داروهای کمیاب و شیرخشکهای رژیمی اعلام کرده یا در آینده اعلام می نماید می باشد 

کلید واژه ها: داروخانه های منتخب


( ۱ )

نظر شما :