واحد نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

واحد نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

واحد نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی  با فعالیت شش کارشناس صنایع غذایی و تغذیه و یک نفر کاردان تغذیه یکی از زیر مجموعه های مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوده که عهده دار کنترل و نظارت بر نحوه تولید مواد غذایی، آشامیدنی، از نظر تائید صلاحیت مصرف و نظارت بر کیفیت و بهداشتی بودن تولیدات مذکور در سطح کارخانجات و کارگاهها می باشد تا از ورود مواد غذایی آلوده به سطح عرضه و زنجیره غذایی مردم جلوگیری نماید.

         شرح وظایف

-  نمونه برداری و کنترل کیفیت محصولات تولید ی کارخانجات تحت پوشش ومطابقت با فرمولاسیون ساختاستانداردها

-اعلام ضوابط بهره برداری کارخانجات  تولید مواد غذائی و آشامیدنی به متقاضیان

-  کارشناسی محل استقرار کارخانجات و کارگاههای تولید مواد غذائی و بهدشاتی و بررسی انطباق آن با ضوابط مربوطه

-اخذمدارک لازم و بررسی و تشکیل پرونده جهت صدور پروانه های بهره برداری ، مسئول فنی

-تشکیل کمیته های فنی تخصصی صدور پروانه های کارخانجات مواد غذائی وآشامیدنی

-  تنظیم مدارک و بررسی و فرمولاسیون ساخت و ارسال به اداره کل نظارت  جهت صدور پروانه های ساخت مواد غذائی و آشامیدنی

-  تنظیم مدارک یا تمدید پروانه های ساخت مواد غذائی  و آشامیدنی که اعتبار آنها منقضی شده است .

-  تشکیل پرونده و صدور شناسه نظارت کارگاههای سنتی مواد غذائی وآشامیدنی

-  نمونه برداری و اظهار نظر درمورد قابلیت مصرف انسانی- مواد غذائی ،آشامیدنی قاچاق بر اساس درخواست سازمان  جمع آوری اموال تملیکی و گمرک

-  صدور گواهی بهداشت جهت صادرات مواد غذائی و آشامیدنی کارخانجات تحت پوشش

-آموزش مسئولین فنی کارخانجات مواد غذائی وآشامیدنی

-ارائه آمارعملکرد اداره نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی به مراکز ذیربط و اداره کل نظارت بر مواد غذائی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

-  تهیه آمار فیش های واریزی از سوی کارخانجات تحت پوشش

-  معرفی  تولید کنندگان متخلف به مراجع قضائی

-  پیگیری و رسیدگی به شکایات واصله از اداره کل نظارت ، دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ، شکایات مردمی و سایر ارگانها در مورد محصولات غذائی و بهداشتی آلوده و غیر قابل مصرف

-  پاسخ به استعلام اداره گمرک استان در خصوص مواد غذائی ،آشامیدنی نمونه برداری شده.

- پایش و ارزیابی عملکرد کارشناسان کنترل مواد غذائی و بهداشتی مستقر در شبکه های  استان

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۵۳۷