مطالب مرتبط با کلید واژه

داروهای ریکال


ریکال ۳ فرآورده دارویی اعلام شد گالری

سازمان غذا و دارو سه داروی، سرم دکستروز ۵% با سری ساخت ۰۲۰۳۱۲۵، کلیه سری ساخت ویال ارسنیک تری اکساید، کپسول سیکلوسپورین ۱۰۰ میلی گرمی با برند سیکلوفیل ام ایی با سری ساخت ۷۲۵۵۶۷۵/۷۲۵۵۳۰۰/۷۲۵۵۲۹۹ ریکال اعلام کرد.

ادامه مطلب

ریکال کلیه بچ های سرم دکستروز ۱۰% شرکت mediclone بعلت وجود جسم خارجی

به اطلاع میرساند، پیرو نامه شماره ۲۸۹۵۹ / ۶۶۵ مورخ ۰۶ / ۰۴/ ۱۴۰۲ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل (فایل پیوست)، بازگشت به نامه شماره شماره ۱۵۶۹ / ص / ۹ / ۲ / ۸ به تاریخ ۰۴ / ۰۴ / ۱۴۰۲ در خصوص وجود جسم خارجی در سرم دکستروز شرکت mediclone به اطلاع می رساند که کلیه سری ساخت این فرآورده طی نامه شماره ۲۵۱۷۴ / ۶۶۵ مورخ ۲۷ / ۰۳ / ۱۴۰۲ ریکال اعلام گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در خصوص جمع آوری داروی فوق و اعلام مرجوعی صورت گرفته و نتیجه را به این معاونت ارسال نمایند.

ادامه مطلب

ریکال محلول تزریقی دکستروز ۱۰ درصد نیم لیتری شهید قاضی

معاون غذا و دارو اراک در نامه ای اعلام کرد: به دلیل وجود جسم خارجی در محلول تزریقی نیم لیتری دکستروز ۱۰ درصد شرکت شهید قاضی با شماره سری ساخت ۰۰۰۹۲۰۲ و تاریخ انقضا ۱۲ . ۲۰۲۴ مقتضی است بلافاصله نسبت به جمع آوری سری ساخت مذکور از داروی فوق اقدام نمایید.

ادامه مطلب

اطلاع رسانی ریکال ارگوتامین سی Migraliv

به اطلاع میرساند؛ با توجه به نامه ریکال شماره ۴۰۹۰۲ / ۶۶۵ مورخ ۲۱ / ۰۷ / ۱۴۰۰ از سوی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل(فایل پیوست)، در خصوص ریکال قرص ارگوتامین سی به استحضار می رساند نمونه فوریتی قرص ارگوتامین تارترات کافئین با نام تجاری Migraliv، ساخت شرکت Livealth Biopharma PVT.LTD به شماره سری ساخت CK۰۴ طی بررسی های انجام گرفته به لحاظ آزمایش تعیین مقدار ماده مؤثره، غیر قابل قبول اعلام شده است. لذا مقتضی است بلافاصله نسبت به جمع آوری سری ساخت مذکور از داروی فوق اقدام نمایید.

ادامه مطلب

اطلاع رسانی ریکال ارگوتامین سی Cofergo ساخت شرکت Flagship Biotech هند به شماره سری ساخت CO۰۲۰۰۰۳

به اطلاع میرساند با توجه به نامه ریکال شماره ۴۰۹۰۴ / ۶۶۵ مورخ ۲۱ / ۰۷ / ۱۴۰۰مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل(فایل پیوست)، در خصوص ریکال قرص ارگوتامین سی به استحضار می رساند نمونه فوریتی قرص ارگوتامین تارترات کافئین با نام تجاری Cofergo ،ساخت شرکت Flagship Biotech هند به شماره سری ساخت CO۰۲۰۰۰۳ طی بررسی های انجام گرفته به لحاظ آزمایش تعیین مقدار ماده مؤثره غیر قابل قبول اعلام شده است. لذا مقتضی است بلافاصله نسبت به جمع آوری سری ساخت مذکور از داروی فوق اقدام نمایید.

ادامه مطلب

اطلاع رسانی ریکال ارگوتامین سی Migrasyd ساخت شرکت Sydler هند به شماره سری ساخت GUZ۲۰۰۱

به آگاهی میرساند با توجه به نامه ریکال شماره ۴۰۹۰۵ / ۶۶۵ مورخ ۲۱ / ۰۷ / ۱۴۰۰ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل(فایل پیوست)، در خصوص ریکال قرص ارگوتامین سی به استحضار می رساند نمونه فوریتی قرص ارگوتامین تارترات کافئین با نام تجاری Migrasyd، ساخت شرکت Sydler هند به شماره سری ساخت GUZ۲۰۰۱ طی بررسی های انجام گرفته به لحاظ آزمایش تعیین مقدار ماده مؤثره غیر قابل قبول اعلام شده است. لذا مقتضی است بلافاصله نسبت به جمع آوری سری ساخت مذکور از داروی فوق اقدام نمایید.

ادامه مطلب