اطلاع رسانی ریکال ارگوتامین سی Migrasyd ساخت شرکت Sydler هند به شماره سری ساخت GUZ۲۰۰۱

۲۸ مهر ۱۴۰۰ | ۱۶:۵۱ کد : ۲۱۲۰۸ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۲۷۷
به آگاهی میرساند با توجه به نامه ریکال شماره ۴۰۹۰۵ / ۶۶۵ مورخ ۲۱ / ۰۷ / ۱۴۰۰ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل(فایل پیوست)، در خصوص ریکال قرص ارگوتامین سی به استحضار می رساند نمونه فوریتی قرص ارگوتامین تارترات کافئین با نام تجاری Migrasyd، ساخت شرکت Sydler هند به شماره سری ساخت GUZ۲۰۰۱ طی بررسی های انجام گرفته به لحاظ آزمایش تعیین مقدار ماده مؤثره غیر قابل قبول اعلام شده است. لذا مقتضی است بلافاصله نسبت به جمع آوری سری ساخت مذکور از داروی فوق اقدام نمایید.
اطلاع رسانی ریکال ارگوتامین سی Migrasyd ساخت شرکت  Sydler هند به شماره سری ساخت GUZ۲۰۰۱

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: داروهای ریکال


( ۶۹ )

نظر شما :