مطالب مرتبط با کلید واژه

مصرف خودسرانه داروهای گیاهی


مصرف خودسرانه داروهای گیاهی و اثرات وحشتناک آن ها

متخصص بیماری‌های عفونی گفت: پیشگیری از زمانی آغاز می‌شود که فردی مشکوک به کرونا در خانواده شناسایی شود به این ترتیب برای جلوگیری از ابتلای سایر اعضای خانواده باید زمینه جداسازی فرد و قرنطینه آن صورت گیرد.

ادامه مطلب