مطالب مرتبط با کلید واژه

پیگیری کمبودهای دارویی


معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک خبر داد

پیگیری کمبودهای دارویی بلافاصله پس از دریافت گزارش

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: گزارش کمبودهای دارویی دریافت شده از سامانه تلفنی ۱۹۰، بلافاصله توسط کارشناسان دارویی پیگیری می شوند.

ادامه مطلب