مطالب مرتبط با کلید واژه

ریکال


اطلاع رسانی ریکال کلیه سری ساخت های آمفوتریسین بی لیپوزومال برند آمفی ترو شرکت Hetero جدید

به آگاهی میرساند؛ با عنایت به نامه ریکال شماره ۵۰۳۷۱ / ۶۶۵ مورخ ۰۸ / ۰۹ / ۱۴۰۰ سازمان غذا و دارو (فایل پیوست)، در خصوص غیر قابل قبول بودن آزمون های میکروبی ویال آمفوتریسین بی لیپوزومال با برند آمفی ترو ساخت شرکت Hetero کشور هندوستان که به صورت فوریتی توسط شرکت یارا طب خاورمیانه وارد شده است، مقتضی است بلافاصله نسبت به جمع آوری کلیه سری های ساخت وارد شده از داروی فوق اقدام نمایید.

ادامه مطلب

اطلاع رسانی ریکال داروهای نیمودیپین و سابریل

به آگاهی میرساند؛ با عنایت به نامه ریکال شماره ۴۵۸۹۹ / ۶۶۵ مورخ ۱۶ / ۰۸ / ۱۴۰۰ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل(فایل پیوست)، در خصوص عدم تطابق سری های ساخت و تاریخ انقضای داروهای نیمودیپین ۳۰ و ویگاباترین (sabril) واردات فوریتی شرکت دارو درمان صدف، مقتضی است بلافاصله نسبت به جمع آوری کلیه سری ساخت های وارد شده از داروهای فوق اقدام نمایید.

ادامه مطلب

اطلاع رسانی ریکال سیکلوفسفامید ۲۰۰ و ۵۰۰ کمپانی GLS

به اطلاع میرساند؛ به پیوست نامه شماره ۴۲۷۹۲ / ۶۶۵ مورخ ۲۹ / ۰۷ / ۱۴۰۰ سازمان غذا و دارو در خصوص ویال های سیکلوفسفامید ۲۰۰ و ۵۰۰ میلی گرمی کمپانی GLS و پیرو نامه های شماره ۱۹۶۲۴ / ۶۶۵ مورخ ۱۶ / ۰۴ / ۱۴۰۰ و ۳۰۲۶۳ / ۶۶۵ مورخ ۰۳ / ۰۶ / ۱۴۰۰ سازمان غذا و دارو در خصوص عدم مصرف موقت ویال های سیکلوفسفامید تغییر شکل داده ۲۰۰ و ۵۰۰ میلی گرمی به استحضار می رساند کلیه سری ساخت های تغییر شکل داده از هر دو واحد (به جز سری ساخت CYP۲۱۱۰B ) قابل مصرف نبوده و باید به شرکت عودت داده شود.

ادامه مطلب

اطلاع رسانی ریکال قرص ناپروکسن ۲۵۰ شرکت دارویی فاخر

با توجه به نامه ریکال شماره ۳۵۷۷۵ / ۶۶۵ مورخ ۲۷ / ۰۶ / ۱۴۰۰ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل(فایل پیوست)، در خصوص ریکال قرص ناپروکسن ۲۵۰ میلی گرم شرکت دارویی فاخر، مقتضی است بلافاصله نسبت به جمع آوری داروی فوق از سری ساخت های ۱۰۰ الی ۱۴۰ که از ابتدای سال ۲۰۲۱ میلادی تولید شده اند، اقدام نموده و نتیجه ‌ی ریکال را به این معاونت ارسال نمایید.

ادامه مطلب

اطلاع رسانی ریکال ویال دوکسوروبیسین ۱۰ شرکت هترو

به اطلاع میرساند؛ با عنایت به نامه ریکال شماره ۳۰۷۰۰ / ۶۶۵ مورخ ۰۶ / ۰۶ / ۱۴۰۰ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل(فایل پیوست)، در خصوص اشکال فیزیکوشیمیایی در ویال داروی دوکسوروبیسین ۱۰ میلی گرم ساخت شرکت هترو کشور هندوستان با شماره سری ساخت OL۲۱۰۳۶ و به دلیل عدم وجود نمونه و مستندات کافی جهت بررسی شکایت و آنالیز محصول ، مقتضی است بلافاصله نسبت به جمع آوری سری ساخت مذکور از داروی فوق اقدام نموده و نتیجه ‌ی ریکال را به این معاونت ارسال نمایید.

ادامه مطلب

اطلاع رسانی ریکال ویال سیکلوفسفامید ۲۰۰ میلی گرمی سری ساخت CYP۲۱۰۹A کمپانی GLS

به اطلاع میرساند به پیوست نامه شماره ۳۰۲۶۳ / ۶۶۵ مورخ ۰۳ / ۰۶ / ۱۴۰۰ سازمان غذا و دارو در خصوص ویال های سیکلوفسفامید ۲۰۰ کمپانی GLS و پیرو نامه شماره ۱۹۶۲۴ / ۶۶۵ مورخ ۱۶ / ۰۴ / ۱۴۰۰ در خصوص عدم مصرف موقت ویال های سیکلوفسفامید تغییر شکل داده ۲۰۰ و ۵۰۰ میلی گرمی کمپانی GLS به استحضار می رساند، ویال های سیکلوفسفامید ۲۰۰ میلی گرمی از سری ساخت CYP۲۱۱۸A علی رغم تغییر ظاهری به لحاظ ماده مؤثره قابل قبول بوده و لذا قابل مصرف می باشند. اما سری ساخت CYP۲۱۰۹A غیر قابل مصرف بوده و لازم است بلافاصله از طریق شرکت پخش قاسم به شرکت دارو بهداشت درنا عودت گردند. لازم به ذکر است پاسخ سایر سری های ساخت به محض دریافت اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب

اطلاع رسانی ریکال دسفرال ۵۰۰ میلی گرم شرکت بازرگانی سها کیش

به اطلاع میرساند با توجه به نامه ریکال شماره ۳۰۲۵۶ / ۶۶۵ مورخ ۰۳ / ۰۶ / ۱۴۰۰ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل(فایل پیوست)، در خصوص ریکال داروی دسفرال ۵۰۰ میلی گرم (به فرم محلول) ، با شماره سری های ساخت SPX۵۱ و SVY۴۷ تاریخ انقضای ۱۲ / ۲۰۲۳ شرکت بازرگانی سها کیش، مقتضی است بلافاصله نسبت به جمع آوری سری ساخت مذکور از داروی فوق اقدام نموده و نتیجه ‌ی ریکال را به این معاونت ارسال نمایید.

ادامه مطلب

ریکال سوسپانسیون خوراکی فورازولیدون ۵۰ mg / ۱۵ ml ساخت شرکت CHANDRA BHAGAT PHARMA LIMITED

مدیر کل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در نامه ای اعلام کرد: با توجه به غیر قابل قبول بودن آزمون های میکروبی سوسپانسیون خوراکی فورازولیدون ۵۰ mg / ۱۵ ml ساخت شرکت CHANDRA BHAGAT PHARMA LIMITED کلیه سری ساخت های وارد شده، سری ساخت مذکور ریکال میگردد.

ادامه مطلب

ریکال استامینوفن تزریقی شهید قاضی

با سلام و احترام؛ پیرو دریافت گزارشات بروز عوارض تب و لرز به دنبال تزریق آمپول استامینوفن ساخت آن شرکت با شماره سری ساخت ۹۹۰۸۲۵۳A و تاریخ انقضای ۱۱.۲۰۲۲، (به شماره های ۳۹۲۸۴/۶۵۸ مورخ ۹/۴/۱۴۰۰ و ۳۴۵۹۸/۶۵۸ مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۰ از دفتر محترم نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامت)، با توجه به حساسیت موضع، مقرر فرمایید تا زمان نهایی شدن نتایج بررسی ها با قید فوریت نسبت به توقف فروش و ریکال فراورده مذکور از سری ساخت فوق اقدام و نتیجه اولیه و نهایی ریکال را به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ این نامه به این اداره کل ارسال نمایید./

ادامه مطلب

ریکال دکستروز ۵% نیم لیتری کارخانجات داروپخش

با توجه به شکایت ثبت شده به شماره ۲۹۹۲۳/۱۰۰۰ مورخ ۲۲/۳/۴۰۰ مبنی بر مشاهده جسم خارجی در محلول تزریقی نیم لیتری دکستروز ۵درصد ساخت آن شرکت با شماره سری ساخت ۷۸۷LOT۱۲ و تاریخ انقضای ۰۴.۲۰۲۴، مقرر فرمایید بلافاصله نسبت به جمع آوری داروی مذکور از سری ساخت مد نظر اقدام و نتیجه اولیه و نهایی ریکال را به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ این نامه به این اداره کل ارسال نمایید.

ادامه مطلب

آنی-ریکال کلیه ویال های تریپتورلین شرکت هترو

پیرو نامه شماره ۵۶۴۰/۶۶۵ مورخ ۱۰/۲/۴۰۰، نظر به دریافت گزارش مجدد از وجود ذرات سیاه رنگ در ویال حلال مربوط به داروی تریپتورلین ۲۵/۱۱ میلی گرم ساخت کمپانی هترو کشور هندوستان، مقرر فرمایید بلافاصله نسبت به جمع آوری داروی مذکور از دوز های ۷۵/۳ میلی گرم با سری ساخت Ol۲۱۰۰۷، Ol۲۱۰۰۸ و سری ساخت Ol۲۱۰۱۰ از دوز ۲۵/۱۱ میلی گرم، اقدام و نتیجه اولیه و نهایی ریکال را به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ این نامه به این اداره کل ارسال نمایید./

ادامه مطلب

ریکال آمپول دگزامتازون کاسپین تامین

مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در نامه ای اعلام کرد: به دلیل احتمال وجود ذره در آمپول دگزامتازون شرکت کاسپین تامین به شماره سری ساخت های ۹۵۰ و ۹۵۱ مشمول ریکال می شود.

ادامه مطلب

ریکال سرم دکستروز شهید قاضی

به اطلاع میرساند باتوجه به نامه ریکال شماره ۷۲۴۱ / ۶۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ از سوی مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل(فایل پیوست)، در خصوص مشاهده ذره خارجی در محلول تزریقی دکستروز ۵ درصد ۵۰۰ میلی لیتری ساخت شرکت شهید قاضی سری ساخت ۹۹۰۷۲۲۱و تاریخ انقضا ۲۰۲۳.۱۰ ، مقتضی است بلافاصله نسبت به جمع آوری سری ساخت مذکور از داروی فوق اقدام نموده و نتیجه ‌ی ریکال را به این معاونت ارسال نمایید

ادامه مطلب

ریکال آمپول بتامتازون شرکت ابوریحان با سری ساخت ۸۰۰۳

به اطلاع میرساند با عنایت به نامه ریکال شماره ۵۱۹۹ / ۶۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل(فایل پیوست)، در خصوص وجود ذره غیر قابل قبول نمونه آمپول بتامتازون ۴ میلی گرم در ۱میلی لیتر شرکت ابوریحان از سری ساخت ۸۰۰۳، مقتضی است بلافاصله نسبت به جمع آوری سری ساخت مذکور از داروی فوق اقدام نموده و نتیجه ‌ی ریکال را به این معاونت ارسال نمایید.

ادامه مطلب

ریکال محلول اسکراب پوویدون ایوداین نانو کیمیای یزد

پیرو نامه شکایتی دفتر محترم نظارت و پایش فرآورده های سلامت در خصوص محلول اسکراب جراحی پوویدون ایوداین ۷.۵% آن شرکت به اطلاع می رساند محلول مذکور به سری ساخت ۹۸NKSO۲۰۷ به علت ناکافی بودن مقدار ماده موثره مشمول ریکال می باشد.

ادامه مطلب

ریکال امپول هپارین سدیم ۵۰۰۰ واحدی

با توجه به شکایت ثبت شده توسط معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مبنی بر وجود ذرات معلق سیاه رنگ در آمپول هپارین سدیم ۵۰۰۰ واحدی ساخت آن شرکت به سری ساخت ۰۰۴۰۵۲۰ و تاریخ انقضای ۲۰۲۲/۵ مقرر فرمایید نسبت به ریکال محصول مذکور اقدام نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید.

ادامه مطلب