مطالب مرتبط با کلید واژه

ریکال


ریکال آمپول اکسی توسین/ سینا پیشگام دارو نوین

به آگاهی میرساند؛ داروی oxytocin injection parenteral ۱۰[iu] / ۱ml ساخت کمپانی health biotech limited با شماره سری ساخت سری ساخت های HIOC۲۳۰۱۴، HIOC۲۳۰۱۶، HIOC۲۳۰۱۳، HIOC۲۳۰۱۲ که به صورت فوریتی توسط شرکت سینا پیشگام دارو نوین وارد شده است، به لحاظ آزمایش های انجام شده غیر قابل قبول می باشد، بدینوسیله سریعاً داروی فوق جمع آوری و اعلام مرجوعی صورت گیرد.

ادامه مطلب

ریکال فرآورده قرص لاغری straw berry

به آگاهی میرساند؛ عطف به نامه ی ۷۹۶۱۳/ ۶۶۳ مورخ ۰۳/ ۱۰ / ۱۴۰۲ سرپرست محترم اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو در خصوص ریکال فرآورده قرص قرص لاغری straw berry، مبنی بر آلودگی به ترکیبات مت آمفتامین، با توجه به اینکه این محصول فاقد هرگونه مجوز از آن اداره کل میباشد، لذا در اسرع وقت نسبت به جمع آوری محصول یاد شده در نامه ی مذکور از سطح عرضه اقدام و از فروش آنها به مصرف کننده خودداری فرمایید.

ادامه مطلب

ریکال محلول تزریقی هیدروکورتیزون/ توسعه امین دارو آراد

مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در نامه ای اعلام کرد:، با توجه به جوابیه مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو به شماره پیگیری ۱۳۰۰۰۹۰ مورخ ۱۸ / ۰۹ / ۱۴۰۲، داروی hydrocortisone (as sodium succinate) injection, powder, for solution parenteral ۱۰۰ mg ساخت کمپانی chandra bhagat pharma با شماره سری ساخت MULC-۱۰ که به صورت فوریتی توسط شرکت توسعه امین دارو آراد وارد شده است، به لحاظ آزمایش های انجام شده غیر قابل قبول می باشد، لذا در خصوص جمع آوری داروی فوق و اعلام مرجوعی صورت گیرد.

ادامه مطلب

پاسخ غیر قابل قبول آزمون داروی فوریتی ویال دانترولن یاسین داروی فارس

پاسخ غیر قابل قبول آزمون داروی فوریتی ویال دانترولن یاسین داروی فارس" dantrolene sodium injection, powder, for solution parenteral ۲۰ mg ساخت کمپانی norgine با شماره سری ساخت ۱۶۰۲۶۸ " توسط مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اطلاع رسانی شد.

ادامه مطلب

ریکال داوطلبانه آمپول متیل ارگونوین داروسازی مینو

ریکال داوطلبانه آمپول متیل ارگونوین داروسازی مینو به دلیل "کاهش میزان ماده موثره و تغییر رنگ دارو" با سری ساخت های ۵B۲۲/۱۰E۲۲/۶C۲۲/۹C۲۲ توسط مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اطلاع رسانی شد.

ادامه مطلب

ریکال ۳ فرآورده دارویی اعلام شد گالری

سازمان غذا و دارو سه داروی، آمپول کلیندامایسین اکسیر با سری ساخت ۰۰۷۰۱۲۳، اسپری بینی آلوسالین سری ساخت ۲۳۶۵۰۹ و ۲۳۶۵۱۰، فرآورده گیاهی اخلاط ثلاثه ریکال اعلام کرد.

ادامه مطلب

ریکال ۳ فرآورده دارویی اعلام شد. گالری

ریکال فرآورده اینوفولیک با سری ساخت ۰۱۱۲۲ ریکال فرآورده ساشه لاکتول با سری ساخت های ۰۱۳D ،۰۱۳C ،۰۱۳B ،۰۱۳A شرکت آبا دارو طب ریکال فرآورده شربت گل بنفشه کیمی گارد شرکت کیمیاگر طوس با سری ساخت ۹۰۱۲۲

ادامه مطلب

ریکال ۵۰ سری ساخت سوسپانسیون آموکسی سیلین ۲۵۰ میلی گرمی شرکت داروسازی لقمان

سازمان غذا و دارو در نامه اعلام کرد: عطف به نامه شماره ۳۲۸۲ / ۱۱ / ۱۰۰ / ۱۴۰۲ به تاریخ ۳۰ / ۰۵ / ۱۴۰۲ مدیر عامل محترم شرکت داروسازی لقمان مبنی بر ریکال داوطلبانه ۵۰ سری ساخت (از سری ۱۰۳۱ تا سری ساخت ۱۰۸۱) به دلیل مشکل در redispersibility سوسپانسیون بعد از افزایش حلال، مشمول ریکال گردیده است، خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در خصوص جمع آوری داروی فوق و اعلام مرجوعی صورت گیرد.

ادامه مطلب

ریکال محلول استریل چشمی شهید قاضی با سری ساخت ۰۱۰۵۱۸۰

به اطلاع میرساند؛ پیرو نامه شماره ۲۴۸۰۰ / ۶۶۵ مورخ ۲۴ / ۰۳/ ۱۴۰۲ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل (فایل پیوست)، عطف به نامه شماره ۹۷۳۰۹ / ۱۴۰۲ مورخ ۲ / ۳ / ۱۴۰۲ معاون محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر وجود جسم خارجی در محلول استریل چشمی با شماره سری ساخت ۰۱۰۵۱۸۰ با تاریخ انقضاء ۰۸ / ۲۰۲۵ تولید آن شرکت به اطلاع می رساند با توجه به مستندات این بچ مشمول ریکال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در خصوص جمع آوری داروی فوق و اعلام مرجوعی صورت گرفته و نتیجه را به این معاونت ارسال نمایند.

ادامه مطلب

ریکال سرم دکستروز ۱۰% شرکت mediclone

به اطلاع میرساند؛ پیرو نامه شماره ۲۵۱۷۴ / ۶۶۵ مورخ ۲۷ / ۰۳/ ۱۴۰۲ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل (فایل پیوست)، عطف به نامه های شماره ۳۲۹۷۶ / ۱۰۰۰ / د، ۱۸۷۹۹ / ۱۰۰۰ / د، ۱۱۲۷۵ / ۱۰۰۰ / د، ۶۹۴۶ / ۱۰۰۰ / د و ۲۷۶۴ / ۱۰۰۰ / د، مبنی بر وجود جسم خارجی در سرم دکستروز ۱۰% شرکت mediclone و با توجه به بررسی های به عمل آمده و مستندات واصله، به اطلاع می رساند کلیه سری ساخت های این دارو مشمول ریکال گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در خصوص جمع آوری داروی فوق و اعلام مرجوعی صورت گرفته و نتیجه را به این معاونت ارسال نمایند.

ادامه مطلب

ریکال کلسیم دی سدیم ادتات- توسعه امین دارو آراد

معاون غذا و دارو اراک در نامه ای اعلام کرد: پیرو نامه شماره ۱۶۴۳۹ / ۶۶۵ مورخ ۳۰ / ۰۲/ ۱۴۰۲ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل (فایل پیوست)، با توجه به جوابیه مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو به شماره پیگیری ۱۰۵۷۱۵۸ مورخ ۲۳ / ۰۲ / ۱۴۰۲، داروی edetate calcium disodium injection parenteral ۵۰mg / ۱ml ۱۰milliliter ساخت کمپانی Genetec Lifesciences صاحب برند Mediclone Health Care Pvt Ltd با شماره سری ساخت ۱۲۲۰۱۷ که به صورت فوریتی توسط آن شرکت وارد شده است، به لحاظ آزمایش های انجام شده غیر قابل قبول می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در خصوص جمع آوری داروی فوق و اعلام مرجوعی صورت گرفته و نتیجه را به این معاونت ارسال نمایند.

ادامه مطلب

توقف توزیع و مصرف فراورده انسولین گلارژین (گلاریتوس) ساخت شرکت وکهارد کشور هند گالری

معاون غذا و دارو در نامه ای اعلام کرد: پیرو نامه شماره ۷۱۰۹ / ۶۶۵ مورخ ۰۴ / ۰۲/ ۱۴۰۲ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل (فایل پیوست)، پیرو نامه شماره ۹۸۴۲۸ / ۶۶۵ مورخ ۲۳ / ۱۰ / ۱۴۰۱ این اداره کل مبنی بر توقف توزیع و مصرف فراورده انسولین گلارژین (گلاریتوس) ساخت شرکت وکهارد کشور هند و عطف به نامه شماره ۶۹۸ / ۶۵۸ / د مورخ ۶ / ۱ / ۱۴۰۲ دفتر محترم نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامت با موضوع گزارش اشکال در تنظیم دوز قلم انسولین گلاریتوس که منجر به افت شدید قند خون بیمار و غش شده است و همچنین پیرو نامه های شماره ۱۰۶۰۹۹ / ۶۶۵ مورخ ۱۷ / ۱۱ / ۱۴۰۱ و شماره ۱۰۶۸ / ۶۶۵ مورخ ۱۵ / ۱ / ۱۴۰۲ این اداره کل مبنی بر ارسال نمونه به آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو و با توجه به اینکه هیچ گونه اقدامی از سوی شرکت در این خصوص انجام نشده است فراورده مذکور با سری ساخت های DW۱۰۶۰۹ و QW۱۰۰۵۸ و DW۱۰۴۶۹ مشمول ریکال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در خصوص جمع آوری داروی فوق و اعلام مرجوعی صورت گرفته و نتیجه را به این معاونت ارسال نمایند.

ادامه مطلب

ریکال

به اطلاع میرساند؛ با عنایت به نامه شماره ۱۴۲۳۸ مورخ ۰۲ / ۱۲ / ۱۴۰۱سازمان غذا و دارو در خصوص ریکال محصولات دارویی به شرح پیوست مقتضیست بررسی های لازم صورت پذیرفته و در صورت موجود بودن دارو های ریکال شده در داروخانه در اسرع وقت به شرکت پخش مربوطه مرجوع شود و نتیجه به معاونت کتبا ارسال گردد. بدیهی است از تاریخ ارسال نامه در صورت مشاهده شدن اقلام در داروخانه طبق مقررات برخورد صورت خواهد پذیرفت.

ادامه مطلب

اطلاع رسانی در خصوص عدم مصرف محلول تزریقی آمینوون ۵% دارای تغییر رنگ

به اطلاع می رساند مطابق نامه شرکت درمان یاب دارو به شماره ۷۲۲۲۲ / ۱۶۵ مورخ ۱۴ / ۱۰ / ۱۴۰۱ تغییر رنگ در محلول های تزریقی آمینوون ۵% کمپانی (fresenius kabi) بر اساس اظهار نظر کمپانی مذکور به علت حضور مقدار جزئی اکسیژن باقی مانده بالای محلول می باشد که با وجود عدم تاثیر بر کیفیت فرآورده، ضروریست از مصرف محلول های دارای تغییر رنگ اجتناب گردد. همچنین مقتضی است مراکز و داروخانه های تابعه بلافاصله نسبت به جمع آوری داروی فوق و اعلام مرجوعی اقدام نموده و نتیجه را به این معاونت ارسال نمایند

ادامه مطلب

ریکال سوسپانسیون پاراتل(استامینوفن) شرکت البرز دارو

به آگاهی میرساند؛ پیرو نامه شماره ۹۷۴۰۲ / ۶۶۵ مورخ ۲۰ / ۱۰ / ۱۴۰۱ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل (فایل پیوست)، به پیوست نامه شماره ۷۲۰۴۴ / ۱۰ مورخ ۱۳ / ۱۰ / ۱۴۰۱شرکت البرز دارو سوسپانسیون استامینوفن با سری ساخت ۲۲۴۰۸ مشمول ریکال اعلام می گردد. همچنین مقتضی است مراکز و داروخانه های تابعه بلافاصله نسبت به جمع آوری داروی فوق و اعلام مرجوعی اقدام نموده و نتیجه را به این معاونت ارسال نمایند.

ادامه مطلب

ریکال ملاتونین شرکت رازک

سازمان غذا و دارو در خصوص ریکال محصول قرص ملاتونین شرکت رازک اعلام کرد: در اسرع وقت تمامی فراورده قرص ملاتونین شرکت رازک با سری ساخت ۴۰۱h۷۰۰۱۴ به پخش عودت کرده و از فروش آن به مراجعه گنندگان خودداری نمایید. خواهشمند است در صورت عودت نمودن این محصول مستندات اقدامات را به اداره فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل این معاونت ارسال نمایید.

ادامه مطلب

ریکال سوسپانسیون استامینوفن فارما شیمی- سری ساخت ۰۱۱

مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در نامه ای اعلام کرد: با توجه به نامه شکایتی به شماره ۹۳۰۷۴ / ۱۰۰۰ مورخ ۲۶ / ۰۷ / ۱۴۰۱ معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان و نامه شماره ۶۰۴۰۸ / ۰۹ مورخ ۰۲ / ۰۹ / ۱۴۰۱ آن شرکت در خصوص وجود مشکل فیزیکوشیمیایی در سوسپانسیون استامینوفن شرکت مذکور با شماره سری ساخت ۰۱۱ به اطلاع می رساند داروی فوق الذکر مشمول ریکال اعلام می گردد. همچنین مقتضی است مراکز و داروخانه های تابعه بلافاصله نسبت به جمع آوری داروی فوق و اعلام مرجوعی اقدام نموده و نتیجه را به این معاونت ارسال نمایند.

ادامه مطلب

ریکال قرص خوراکی ویگاباترین ۵۰۰ - پویش دارو گستر برتر فارس

مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در نامه ای اعلام کرد:، با توجه به جوابیه مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو به شماره پیگیری ۹۷۹۹۰۷ مورخ ۲۴ / ۰۸ / ۱۴۰۱، داروی VIGABATRIN TABLET ORAL ۵۰۰mg با برند SABRIL ساخت کمپانی SANOFI با شماره سری ساخت ۱۹۶۳A که به صورت فوریتی توسط آن شرکت وارد شده است، به لحاظ آزمون شناسایی ماده موثره غیر قابل قبول می باشد. با توجه به ریکال سری ساخت های ۹۹۲۶A و ۹۹۲۵B مطابق نامه های شماره ۶۰۴۷۴ / ۶۶۵ مورخ ۰۳ / ۰۷ / ۱۴۰۱ و ۶۸۵۶ / ۶۶۵ مورخ ۰۴ / ۰۲ / ۱۴۰۱، کلیه سری ساخت ها به جز سری ساخت ۹۹۴۲A (پاسخ قابل قبول به پیوست) مشمول ریکال می باشد. همچنین مقتضی است مراکز و داروخانه های تابعه بلافاصله نسبت به جمع آوری داروی فوق و اعلام مرجوعی اقدام نموده و نتیجه را به این معاونت ارسال نمایند.

ادامه مطلب

ریکال ویال پنتوپرازول شرکت آفاشیمی- سری ساخت ۲۰۲۲۰۵۰

احتراما" پیرو نامه شماره ۹۲۵۲۴ / ۶۶۵ مورخ ۰۶ / ۱۰ / ۱۴۰۱ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل (فایل پیوست)، به اطلاع می رساند به دلیل وجود جسم خارجی در ویال تزریقی پنتوپرازول شرکت آفاشیمی با شماره سری ساخت ۲۰۲۲۰۵۰ و تاریخ انقضا ۱۰.۲۰۲۴، این دارو با شماره سری ساخت فوق مشمول ریکال اعلام می گردد. همچنین مقتضی است مراکز و داروخانه های تابعه بلافاصله نسبت به جمع آوری داروی فوق و اعلام مرجوعی اقدام نموده و نتیجه را به این معاونت ارسال نمایند.

ادامه مطلب

ریکال محلول حجیم تزریقی سدیم کلراید ۰.۴۵ نیم لیتری شهید قاضی

به اطلاع میرساند" پیرو نامه شماره ۹۱۶۱۴ / ۶۶۵ مورخ ۰۴ / ۱۰ / ۱۴۰۱ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل (فایل پیوست)، به اطلاع می رساند به دلیل وجود جسم خارجی در محلول تزریقی نیم لیتری سدیم کلراید ۴۵ / ۰ با شماره سری ساخت۰۱۰۸۳۰۸D۲۹و تاریخ انقضای ۱۱.۲۰۲۵، این دارو با شماره سری ساخت فوق مشمول ریکال می گردد. همچنین مقتضی است مراکز و داروخانه های تابعه بلافاصله نسبت به جمع آوری داروی فوق و اعلام مرجوعی اقدام نموده و نتیجه را به این معاونت ارسال نمایند.

ادامه مطلب

ریکال داروی پروپوفول دارو درمان آرنگ

به اطلاع میرساند؛ پیرو نامه شماره ۹۰۱۴۲ / ۶۶۵ مورخ ۲۹ / ۰۹ / ۱۴۰۱ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل (فایل پیوست)، با توجه به نامه شکایتی به شماره ۱۲۰۳۳۳ / ۱۰۰۰ مورخ ۱۴ / ۰۹ / ۱۴۰۱معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد مبنی بر وجود ذره در ویال پروپوفول با شماره سری ساخت NP۲۲۱۸ -A به اطلاع می رساند داروی فوق الذکر مشمول ریکال می گردد. همچنین مقتضی است مراکز و داروخانه های تابعه بلافاصله نسبت به جمع آوری داروی فوق و اعلام مرجوعی اقدام نموده و نتیجه را به این معاونت ارسال نمایند.

ادامه مطلب

اطلاع رسانی ریکال الگزیر دیفن هیدرامین عماد- سری ساخت ۹۸۰۹۱RDHEL گالری

معاون غذا و دارو اراک در نامه ای اعلام کرد: با توجه به نامه ریکال شماره ۱۳۵۴۸ / ۶۶۵ مورخ ۲۵ / ۰۲ / ۱۴۰۱ سازمان غذا و دارو(فایل پیوست)، در خصوص ریکال الگزیر دیفن هیدرامین عماد با سری ساخت ۹۸۰۹۱RDHEL به علت تغییر تاریخ انقضای محصول تولید قبل براساس پروانه جدید و الصاق برچسب اطلاعات جدید بر روی برچسب قبلی و سردرگمی مصرف کندگان دارو ، مقتضی است بلافاصله نسبت به جمع آوری سری ساخت مذکور از داروی فوق اقدام نمایید.

ادامه مطلب

اطلاع رسانی ریکال ویال منیزیم سولفات ۵۰ درصد پاستور با سری ساخت ۱۴۰۰۰۶۲۱

معاون غذا و دارو اراک در نامه ای اعلام کرد:با توجه به نامه ریکال شماره ۱۳۵۵۳ / ۶۶۵ مورخ ۲۵ / ۰۲ / ۱۴۰۱ سازمان غذا و دارو (فایل پیوست)، در خصوص ریکال ویال منیزیم سولفات ۵۰ درصد انیستیتو پاستور سری ساخت ۱۴۰۰۰۶۲۱ به دلیل درج اطلاعات اشتباه بر روی برچسب ویال ، مقتضی است بلافاصله نسبت به جمع آوری سری ساخت مذکور از داروی فوق اقدام نمایید.

ادامه مطلب