مطالب مرتبط با کلید واژه " شهید آوینی "


ازسوی روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک صورت گرفت.

به بهانه سالروز شهادتت

شهید آوینی مانده است و ما رفته ایم. ما همان زنده هایی هستیم که شهید آوینی روزی از آنها گفت.

ادامه مطلب