مطالب مرتبط با کلید واژه

آشتیان


بازدید معاون غذا و دارو از واحد تولید پنیر سازی صحرای و شرکت آریا لاوین پارس شهرستان آشتیان گالری

دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو اراک به همراه کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی این معاونت در سفر یکروزه به شهر آشتیان از واحد تولیدی شرکت پنیر سازی صحرای و شرکت آریا لاوین پارس واقع در شهر صنعتی شهرستان آشتیان بازدید کرد.

ادامه مطلب