مطالب مرتبط با کلید واژه

اداره تجهیزات پزشکی


توسط اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو اراک صورت گرفت،

دوره آموزشی یک روزه آشنایی با کاربری، نگهداری و استریل سیستم های جراحی کم تهاجمی گالری

این دوره به منظور به روز رسانی دانش کارشناسان تجهیزات پزشکی شاغل در مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار گردید.

ادامه مطلب