مطالب مرتبط با کلید واژه " انهدام "


توسط آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک انجام شد؛

انهدام ۵۳ مورد نمونه های قاچاق مواد غذایی و آرایشی در ایام نوروز ۹۸

۵۳ مورد نمونه های قاچاق مواد غذایی و آرایشی کشف شده توسط بازرسین در آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان امحاء شد.

ادامه مطلب
نظارت بر انهدام کالاهای سلامت محور قاچاق در اراک صورت گرفت.

نظارت بر امحاء ۱۰تن کالای قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال در اراک

کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی معاونت غذا و دارو اراک :نظارت بر ۱۰ تن کالاهای مواد غذایی و لوازم آرایشی بهداشتی و مکمل قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال در سال جاری با حضور جمعی از مسئولان مربوطه در اراک امحا و از چرخه مصرف خارج شد.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

نظارت بر امحاء ۱۷ تن کالای قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در اراک

کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی معاونت غذا و دارو اراک :نظارت بر۱۷ تن کالاهای مواد غذایی و لوازم آرایشی بهداشتی و مکمل قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در سال جاری با حضور جمعی از مسئولان مربوطه در اراک امحا و از چرخه مصرف خارج شد.

ادامه مطلب
نظارت بر انهدام کالاهای سلامت محور قاچاق در اراک صورت گرفت.

نظارت بر امحاء ۷ تن کالای قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال در اراک

کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی معاونت غذا و دارو اراک :نظارت بر۷ تن کالاهای مواد غذایی و لوازم آرایشی بهداشتی و مکمل قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال در سال جاری با حضور جمعی از مسئولان مربوطه در اراک امحا و از چرخه مصرف خارج شد.

ادامه مطلب