بهداشت محیط دی.

تعداد بازدید:۳۸۹

تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن477 مورد

تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی42189 مورد

کلرسنجی آب آشامیدنی 2974 مورد

نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل1041 مورد

کلید واژه ها: بهداشت اراک عملکرد

آخرین ویرایش۲۲ اسفند ۱۴۰۱