بهداشت محیط

تعداد بازدید:۱۵۹۸
  • تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن عمومی  1312 مورد
  • تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 3841 مورد
  • کلرسنجی آب آشامیدنی 3311 مورد

نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل 612 مورد

آخرین ویرایش۲۸ اسفند ۱۳۹۸