بهمن ماه بهداشت محیط

تعداد بازدید:۲۷۹

تعداد بازدیدهای بهداشتی از اماکن397 مورد

تعداد بازیدهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی4045 مورد

کلرسنجی آب آشامیدنی 3081 مورد

نمونه برداری مواد غذایی با دستگاه سنجش پرتابل987 مورد

کلید واژه ها: عملکرد واحدها بهداشت اراک

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲