معاونت آموزش پزشکی عمومی

    
دکتر نوشین سجادی

 فوق تخصص گوارش کودکان
استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

برای مشاهده رزومه کلیک کنید

شماره تماس : 08634173520

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۱۰۸