مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشکده پیراپزشکی اراکفرم طرح درس

فرم طرح درس

فرم طرح درس ترکیبی فرم طرح درس  فرم طرح دوره  فرم طرح درس بالینی فهرست ارزیابی طرح درس روزانه و ترمی فهرست ارزیابی طرح درس بالینی دانلود فلوچارت وراهنمای طرح درس      

راهنمای تدوین طرح درس

راهنمای تدوین طرح درس

بسمه تعالی   راهنمای تدوین طرح درس (lesson plan) برنامه درسی (curriculum planning): برنامه درسی به محتوای رسمی و غیر رسمی ، آموزشهای آشکار و پنهان اطلاق می گردد که به وسیله آنها فراگیر تحت هدایت موسسه آموزشی دانش لازم را به دست ...

فرم های اساتید مشاور

فرم های اساتید مشاور

فرم شماره 1 ( اطلاعات فردی دانشجویان: مختص دانشجویان ورودی)    (فرمت word فرم شماره 1) فرم شماره 2 (مشاوره فردی دانشجویان)                                          ...

خدمات الکترونیکی

فرم پرسشنامه نیازسنجی واحد رشدو بالندگی اعضای هیات علمی(نیمه اول سال 1402)   سامانه آزمون آنلاین   فرم نظر سنجی دانشکده پیراپزشکی   فرم نظر سنجی درباره سایت   فرم نظر سنجی دانشجویان و اساتید از خدمات آموزشی دانشکده   فرم پیشنهادات و انتقادات دانشکده پیراپزشکی   سامانه ثبت نام دانشجویان جدید ...

آزمایشگاه ویروس شناسی

آزمایشگاه ویروس شناسی

آزمایشگاه  ویروس شناسی و میکروب شناسی مولکولی آزمایشگاهی با ظرفیت پذیرش 20-15 دانشجو که انواع فعالیتهای آموزشی  و پژوهشی  مرتبط در آن انجام می شود و هدف آن تلاش جهت پرورش دانشجویان فعال و پویا می باشد و امکان فعالیت برای ...

مسئول دفتر ریاست

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:#efffda; display:flex; height: 300px; margin: 40px; border: 1px solid #436811; border-radius: 19px; overflow: hidden; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover ...

اهداف و رسالت دانشکده

چشم انداز (Vision) دانشکده پیراپزشکی اراک درنظرداردازطریق بهره گیری ازهمکاری و حمایت کلیه اعضا( اعضاهیات علمی مجرب،کارکنان ودانشجویان) بابهره گیری ازفناوری های جدید،ایجادفضای توام باخلاقیت ونوآوری،ازطریق برطرف نمودن مشکلات ونیازهای آموزشی دانشکده طی 4 سال آینده جز 10دانشکده برترپیراپزشکی کشورباشدوزمینه تولیدوانتقال دانش ...

راهنمای آزمون آنلاین(ویژه اساتید)

راهنمای آزمون آنلاین(ویژه اساتید)

قابل توجه اساتید محترم لطفا جهت ارائه سوالات  فرمت طراحی سوال را از لینکهای زیر دریافت نمائید. - راهنمای تایپ سوال -فرمت خام طراحی سوال -فرمت پاسخنامه

اعضای دفتر توسعه آموزش(EDO )

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:#eef5ff; display:flex; height: 320px; margin: 40px; border: 1px solid #1c457d; border-radius: 19px; overflow: hidden; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover ...

مسئول اساتید مشاور

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:#eef5ff; display:flex; height: 300px; margin: 40px; border: 1px solid #1c457d; border-radius: 19px; overflow: hidden; } .card_h { } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover ...

معرفی گروه

 مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته رشته / رشته های تحصیلی: علوم آزمایشگاهی هدف: تربیت نیروی انسانی متخصص در سطح کارشناسی علوم آزمایشگاهی به منظور تأمین نیازهای آزمایشگاههای بالینی وتخصصی   معرفی رشته کارشناسی پیوسته علوم ازمایشگاهی: علوم آزمایشگاهی شاخه ای از علوم پزشکی است که در ...

مدیر گروه

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:#f4f4f4; display:flex; height: 300px; margin: 40px; border: 1px solid #4e4674; border-radius: 19px; overflow: hidden; line-height: 120%; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; ...

کوریکولوم (سرفصل دروس)

کوریکولوم (سرفصل دروس)

سرفصل دروس رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی تا ورودی بهمن 98   سرفصل جدید دروس رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی از ورودی مهر 99 به بعد

برنامه زمانبندی(چارت درسی)

برنامه زمانبندی(چارت درسی)

برنامه زمانبندی(چارت درسی) رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی تا ورودی بهمن 98   برنامه زمانبندی جدید (چارت درسی جدید) رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی از ورودی مهر 99 به بعد

برنامه درسی

برنامه درسی

برنامه درسی رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

معرفی گروه

مقاطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته رشته /رشته های تحصیلی : هوشبری هدف: تربیت نیروی انسانی کارآمد که بتوانند به عنوان دستیار زیر نظر متخصص هوشبری در اتاق عمل و اتاق ریکاوری انجام وظیفه نمایند. تعریف و هدف مقطع کارشناسی هوشبری دوره کارشناسی هوشبری یکی از ...

مدیر گروه

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:#f4f4f4; display:flex; height: 380px; margin: 40px; border: 1px solid #4e4674; border-radius: 19px; overflow: hidden; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover ...