ریکال دکستروز ۵% نیم لیتری کارخانجات داروپخش

۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۰۵ کد : ۱۸۱۱۷ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۳۷۱
با توجه به شکایت ثبت شده به شماره ۲۹۹۲۳/۱۰۰۰ مورخ ۲۲/۳/۴۰۰ مبنی بر مشاهده جسم خارجی در محلول تزریقی نیم لیتری دکستروز ۵درصد ساخت آن شرکت با شماره سری ساخت ۷۸۷LOT۱۲ و تاریخ انقضای ۰۴.۲۰۲۴، مقرر فرمایید بلافاصله نسبت به جمع آوری داروی مذکور از سری ساخت مد نظر اقدام و نتیجه اولیه و نهایی ریکال را به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ این نامه به این اداره کل ارسال نمایید.
ریکال دکستروز ۵% نیم لیتری کارخانجات داروپخش

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ریکال


( ۱ )

نظر شما :