از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شد؛

کسب وضعیت مطلوب معاونت غذا و دارو اراک در گزارش عملکرد برنامه عملیاتی (HOP)

۱۹ آبان ۱۳۹۸ | ۲۱:۱۹ کد : ۶۴۶۴ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۵۱۶
معاونت غذا و دارو اراک موفق به کسب وضعیت مطلوب در گزارش عملکرد برنامه عملیاتی (HOP) شش ماه اول سال ۹۸ از سوی مدیریت راهبری، پایش واموراستانهای سازمان غذا و دارو شد.
کسب وضعیت مطلوب معاونت غذا و دارو اراک در گزارش عملکرد برنامه عملیاتی (HOP)

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک، دکتر عباس علیمرادیان معاون غذا و دارو اعلام کرد: در ارزیابی از سوی مدیریت راهبری، پایش واموراستانهای سازمان غذا و دارو معاونت غذا و دارو اراک موفق به کسب وضعیت مطلوب در گزارش عملکرد برنامه عملیاتی (HOP) شش ماه اول سال 98 از سوی مدیریت راهبری، پایش واموراستانهای سازمان غذا و دارو شد.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت به همه مدیران ،تیم عملیاتی و پرسنل این معاونت و تشکر از زحمات بی‌شائبه آنها، آرزوی تداوم پیشرفت روزافزون و موفقیت را خواستارم.

سازمان غذا و دارو

مدیریت راهبری، پایش و امور استانها

گزارش عملکرد برنامه عملیاتی (HOP) شش ماهه اول سال 98

توضیح

نام معاونتها

دسته بندی

 

 

 

معاونتهای با میزان تحقق برنامه بین 90-100 درصد

آبادان- جهرم- همدان- لرستان-بهبهان- گیلان- فسا- گراش-زاهدان- جیرفت- کرمان- مشهد-اهواز- ایران- اراک- اردبیل-ارومیهایرانشهر- کاشان- الرستان- قزوین-تهران- شوشتر- اصفهان- هرمزگان-ساوه- شهید بهشتی- دزفول- مراغه-رفسنجان- اسدآباد- خراسانشمالی-شاهرود-مازندران- تربت حیدریه-اسفراین- گناباد -کرمانشاه- ایلامسیرجان- بم

 

 

 

 

این معاونت ها دارای وضعیت مطلوب می باشند

معاونتهایبامیزانتحققبرنامهبین80-90 درصد

شیراز- یاسوج- کردستان- گلستان- زنجان- بیرجند- بوشهر- خوی-یزد- زابل- بابل- خمین- سبزوار-سراب- تربتجام- تبریز- شهرکرد-البرز

اینمعاونتهادارایوضعیتقابل قبولمیباشند

 

معاونتهای با میزان تحقق برنامه کمتر از 80 درصد

 

 

 

سمنان- نیشابور- خلخال -قم

 

اینمعاونتهانیاز به تلاش بیشتر می باشند

 

 

کلید واژه ها: کسب رتبه سوم وضعیت مطلوب برنامه عملیاتی


نظر شما :