مطالب مرتبط با کلید واژه

برنامه عملیاتی


بررسی برنامه استراتژیک و نقاط قوت و ضعف امور اجرایی در معاونت غذا و دارو گالری

در راستای اجرای برنامه استراتژیک و بررسی اقدامات لازم درخصوص اجرای برنامه عملیاتی؛ جلسه ای با حضور دکتر یادگاری سرپرست معاونت غذا و دارو، مدیران و روسای ادارات در محل این معاونت برگزار شد.

ادامه مطلب

ریل گذاری غذا و دارو در سال جدید گالری

سرپرست معاونت غذا و دارو در کمیته پایش برنامه عملیاتی این معاونت گفت: هدف گذاری کار سختی نیست باید برای بهترین خدمات ریل گذاری و برنامه ریزی دقیقی کنیم.

ادامه مطلب

برگزاری جلسه در رابطه با بررسی اهداف کلی و کمی برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو در نیمه دوم سال ۱۴۰۱

در این جلسه ضمن بررسی رئوس برنامه عملیاتی در رابطه با نحوه ی اجراء و ضرورت پیگیری پایش مستمر و جمع آوری مستندات بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اخذ و به مسئولین و مدیران ابلاغ گردید.

ادامه مطلب

برنامه عملیاتی؛ یک ضرورت برای ارتقاء حوزه غذا و دارو

دکتر ناظری، مسئول پایش برنامه های عملیاتی معاونت غذا و دارو اراک گفت: امروزه طراحی و تدوین یک برنامه عملیاتی دقیق و منسجم برای هر سیستمی ضروری است. اما ضرورت این امر در سیستم های مرتبط با سلامت پررنگتر به نظر می رسد.

ادامه مطلب
از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شد؛

کسب وضعیت مطلوب معاونت غذا و دارو اراک در گزارش عملکرد برنامه عملیاتی (HOP)

معاونت غذا و دارو اراک موفق به کسب وضعیت مطلوب در گزارش عملکرد برنامه عملیاتی (HOP) شش ماه اول سال ۹۸ از سوی مدیریت راهبری، پایش واموراستانهای سازمان غذا و دارو شد.

ادامه مطلب