روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک خبر داد؛

بازدید معاون غذا و دارو از مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی دانشگاه آزاد (فلق)

۰۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۰ کد : ۷۴۷۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۶۴
دکتر عباس علیمرادیان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی به همراه مدیر آزمایشگاه و مسئول آزمایشگاه میکروبی معاونت غذا و دارو از آزمایشگاه دانشگاه آزاد ، به منظور تایید مجوز پروانه آزمایشگاه همکار و بحث تفاهم نامه برای انجام آزمون ها و فعالیت های پژوهشی بازدید به عمل آورد.
بازدید معاون غذا و دارو از مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی دانشگاه آزاد (فلق)

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک، دکترعباس علیمرادیان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک به همراه مهندس معین فرد مدیر و مهندس عبداللهی مسئول آزمایشگاه میکروبی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت با حضور مسئولین مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی دانشگاه آزاد فلق ، بازدید به عمل آورد.

 این بازدید به منظور تایید مجوز پروانه آزمایشگاه همکار و بحث تفاهم نامه برای انجام آزمون ها و فعالیت های پژوهشی از نزدیک درجریان نحوه فعالیت و تجهیزات مستقر در آزمایشگاه و نحوه آزمون نمونه ها قرار گرفتند و مسئولین مربوطه رهنمودهای لازم را در حوزه ایمنی و فنی ارایه نمودند.  

کلید واژه ها: آزمایشگاه همکار دانشگاه آزاد بازدید دکتر علیمرادیان


نظر شما :