مطالب مرتبط با کلید واژه " آزمایشگاه همکار "


روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک خبر داد؛

بازدید معاون غذا و دارو از مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی دانشگاه آزاد (فلق) گالری

دکتر عباس علیمرادیان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی به همراه مدیر آزمایشگاه و مسئول آزمایشگاه میکروبی معاونت غذا و دارو از آزمایشگاه دانشگاه آزاد ، به منظور تایید مجوز پروانه آزمایشگاه همکار و بحث تفاهم نامه برای انجام آزمون ها و فعالیت های پژوهشی بازدید به عمل آورد.

ادامه مطلب
روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک خبر داد:

بازدید سرزده و مشترک معاون غذا و دارو و مدیر کل استاندارد استان مرکزی از آزمایشگاه همکار

دکترعباس علیمرادیان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک به همراه دکتر مهناز جعفریان مدیر کل استاندارد به صورت سرزده از آزمایشگاه همکار دریتیم جنوب، بازدید به عمل آورد.

ادامه مطلب