بخشهای آزمایشگاه

تعداد بازدید:۱۹۷۹
 آزمایشگاه شامل بخش های ذیل می باشد:

 

  1. آزمایشگاه آنالیز دستگاهی و سم شناسی
  2. آزمایشگاه شیمی
  3. آزمایشگاه میکروب شناسی
  4. آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی
  5. واحد تضمین کیفیت
 6.بخش فرآورده های آرایشی و بهداشتی
آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۷