سامانه تلفنی ۱۹۰

تعداد بازدید:۸۹۶۳۰
سامانه تلفنی ۱۹۰

 

مرکز اطلاع ‌رسانی داروها و سموم DPIC و سامانه 190: 
 
 سامانه تلفنی:  از ساعت ۸ الی ۱۵ با شماره ۱۹۰پاسخگو بوده است از ساعت ۱۵: الی ۲۰ نیز با شماره تلفن ۰۹۱۸۸۹۳۹۳۹۵
 
تلفن :0863378629

 
 
اطلاع از مصرف صحیح داروها
 
اطلاع از عوارض داروها
 
نحوه مصرف دارو در کودکان وزنان باردار
 
اطلاع از نحوه تهیه داروهای کمیاب
 
آشنایی با سموم وعوارض آنها
 
آشنایی با مواد مخدر وعوارض آنها
 
شکایت از داروخانه ها :تلفن : 08633673917

کلید واژه ها: سامانه تلفنی ۱۹۰ مرکز اطلاع ‌رسانی داروها و سموم DPIC

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۹