ارتباط با مدیریت

تعداد بازدید:۴۴۸۸


مدیر نظارت بر امور دارو و غذا : دکتر محمدرضا سلمانزاده 

نشانی : اراک - کوی مصطفی خمینی - گلستان 6- ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی اراک 

   تلفن :   33686545 -086                                    
 
 فاکس : 33678627-086
             
 
ایمیل: modir.daroo@arakmu.ac.ir   
 

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۷