مطالب مرتبط با کلید واژه

بازدید از عطاری ها


کشف ۱۲۰ قلم داروی مخدر و غیر مجاز و ۱۳۰ سی سی شربت مخدر از چهار عطاری در شازند

رئیس اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی و سنتی مکمل معاونت غذا و دارو اراک خبر داد: در بازرسی کارشناسان معاونت غذا و دارو و پلیس اماکن از چهار عطاری در شهرستان شازند بالغ بر ۱۲۰ قلم داروی مخدر و غیر مجاز و ۱۳۰ سی سی شربت مخدر به ارزش حدود پانزده میلیون ریال کشف و ضبط گردید.

ادامه مطلب

بازرسی کارشناسان اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو اراک از داروخانه های عرضه کننده شیر خشک شهرستان های محلات و نیمور

کارشناسان اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل طی یک بازرسی ادواری هماهنگ نشده از صحت عرضه شیر خشک های رژیمی و مکمل های ورزشی در داروخانه های مجاز و همچنین عطاری های شهرستان محلات و نیمور بازرسی به عمل آوردند.

ادامه مطلب
در راستای سلامت مردم صورت گرفت؛

نظارت و بازرسی معاون غذا و دارو از عطاری های استان مرکزی

این بازدید در راستای حصول اطمینان از ارائه بهنگام و مناسب ازعرضه کنندگان داروهای گیاهی و عطاری ها در سطح استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو ،کارشناس فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو انجام شد.

ادامه مطلب
در راستای سلامت مردم صورت گرفت؛

نظارت و بازرسی معاون غذا و دارو از عطاری های استان مرکزی

این بازدید در راستای حصول اطمینان از ارائه بهنگام و مناسب ازعرضه کنندگان داروهای گیاهی و عطاری ها در سطح استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو ،کارشناس مسئول فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو انجام شد.

ادامه مطلب