مطالب مرتبط با کلید واژه

جلسه


غنی سازی آرد و بهبود کیفیت نان از ضروتهای امروز حوزه سلامت گالری

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ارائه آموزش های لازم و مداوم و به روز رسانی دانش و سطح علمی کارشناسان فنی و کنترل کیفی کارخانجات آردسازی و مراکز ذخیره سازی و فعالان این حوزه برای ارتقای عملکرد در نگهداری مناسب گندم و آرد و حفظ کیفیت در زمان ذخیره سازی یک ضرورت همیشگی است.

ادامه مطلب
در معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد؛

جلسه ای در خصوص شرح وظایف و خدمات قابل ارائه توسط مسئولین فنی در داروخانه ها

جلسه ای در خصوص بررسی نحوه عملیاتی شدن ضوابط اعلامی از سوی سازمان غذا و دارو با حضور معاون غذا و دارو و مدیر دارویی معاونت، رئیس و اعضاء انجمن داروسازان و موسسین داروخانه های شبانه روزی در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار شد.

ادامه مطلب