مطالب مرتبط با کلید واژه

کیفیت


غنی سازی آرد و بهبود کیفیت نان از ضروتهای امروز حوزه سلامت گالری

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ارائه آموزش های لازم و مداوم و به روز رسانی دانش و سطح علمی کارشناسان فنی و کنترل کیفی کارخانجات آردسازی و مراکز ذخیره سازی و فعالان این حوزه برای ارتقای عملکرد در نگهداری مناسب گندم و آرد و حفظ کیفیت در زمان ذخیره سازی یک ضرورت همیشگی است.

ادامه مطلب