مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگروه گندم،آرد و نان


تقدیر استاندار مرکزی از معاون غذا و دارو اراک

استاندار و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی از معاون غذا و دارو و جانشین مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی به منظور زحمات بی شائبه و مستمرشان درکارگروه گندم، آرد و نان تقدیر نمود.

ادامه مطلب
توسط معاونت غذا و دارو اراک برگزار شد:

کمیته فرعی کارگروه گندم آرد و نان استان

کمیته فرعی کارگروه گندم آرد و نان استان با حضور دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو ، نمایندگان استانداری، فرمانداری،سازمان صنعت و معدن ،جهاد کشاورزی، اداره امور اقتصادی و دارایی، شرکت غلاد خدمات بازرگانی استان، رئیس اتحادیه خبازان و کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و معاونت بهداشت در سالن اجتماعات دکتر دلاور معاونت غذا و دارو برگزار شد.

ادامه مطلب