مطالب مرتبط با کلید واژه

سفر وزیر بهداشت


در سفر به استان مرکزی بیان شد؛

بیش از ۹۷ درصد داروها در داخل کشور تامین می‌شود‌

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: در گذشته ۷۵ درصد داروهای ما وارداتی بود ولی امروز بیش از ۹۷ درصد داروها در داخل کشور تامین و ۱۰۰ درصد مواد بسته‌بندی هم در داخل کشور تولید می‌شود.

ادامه مطلب