اخبار اسلایدی

اگر این ویژگی‌ها را دارید، از اعتیاد فرزندتان تعجب نکنید

اگر این ویژگی‌ها را دارید، از اعتیاد فرزندتان تعجب نکنید

یک مربع و یک هشت که می‌شد خانه. اولین خاطرات ما از نقاشی، کشیدن خانه‌ای به همین شکل و شمایل است. یک چهاردیواری با سقفی شیب‌دار تا بتواند در برابر هجمه‌های بیرونی مقاوم باشد؛ چون آنجا خانواده زندگی می‌کند و حیات جامعه به کیفیت زندگی خانواده‌ها وابسته است.

ادامه مطلب