مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر سونیا اسدی


کارشناس مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک مطرح کرد:

اهداف و استراتژی معاونت غذا و دارو جهت حفظ سلامت مردم عزیز استان مرکزی

کارشناس مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک گفت: تأمین غذای با کیفیت و سالم برای جمعیت استان مرکزی، همواره مسئله‌ای اساسی و مهم برای معاونت غذا و دارو بوده است، که به موازات آن کنترل دقیق و مناسب ماده غذایی در سطح تولید و عرضه، از وظایف خطیر این معاونت می‌باشد.

ادامه مطلب

روز آزمایشگاه، روز سپاس از جان‌ها و اندیشه‌های والا در پویایی نظام سلامت

کارشناس مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو اراک؛ فرارسیدن ۳۰ فروردین، سالروز حکیم جرجانی پزشک نامدار ایرانی و روز آزمایشگاه را به همه تلاشگران این عرصه به ویژه همکاران گرامی معاونت غذا و دارو تبریک گفت.

ادامه مطلب

اهمیت آزمایشات بر روی مواد غذایی در دوران پاندمی کرونا

کارشناس مسئول آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و دارو گفت: ویروس کرونا در دراز مدت قطعا بر امنیت غذایی جهان اثر خواهد گذاشت. بنابراین جمعیت آسیب پذیر بیش از دیگر اقشار جامعه با ناامنی غذایی مواجه خواهد شد.

ادامه مطلب