مطالب مرتبط با کلید واژه

پلمپ عطاری


پلمپ دو عطاری در اراک در دومین ماه ۱۴۰۱

معاون غذا و دارو اراک خبر داد:کارشناسان اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو اراک در بازرسی مشترک با نیروهای اماکن دو واحد عطاری متخلف به دلیل عرضه داروهای شیمیایی و مکمل های قاچاق توسط نیروهای اماکن پلمب شد.

ادامه مطلب
معاون غذا و دارو اراک مطرح کرد؛

پلمپ دو عطاری در اراک در اولین ماه ۱۴۰۱

معاون غذا و دارو اراک خبر داد:کارشناسان اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو اراک در بازرسی مشترک با نیروهای اماکن دو واحد عطاری متخلف به دلیل عرضه داروهای شیمیایی و مکمل های قاچاق توسط نیروهای اماکن پلمب شد.

ادامه مطلب

کشف ۲۵۰۰ سی سی شربت های مخدر و ۳۰۰ قلم داروی مخدر از ۳ عطاری در اراک

رئیس اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی و سنتی مکمل معاونت غذا و دارو اراک خبر داد: در بازرسی اداره فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو و پلیس اماکن شهرستان اراک از سه باب عطاری های سطح شهر بالغ بر ۲۵۰۰ سی سی شربت های غیرمجاز مخدر و ۳۰۰ قلم داروی مخدر به ارزش حدود پنجاه میلیون ریال کشف و ضبط گردید.

ادامه مطلب

پلمپ ۵۷ عطاری در سال ۱۴۰۰

رییس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی- سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو اراک گفت: در سال جاری و تاکنون ۵۷ عطاری به دلیل فروش داروهای غیر مجاز و مخدر پلمپ شده است.

ادامه مطلب
معاون غذا و دارو اراک خبر داد؛

پلمپ عطاری مداخله کننده در امر درمان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: یک عطاری متخلف که اقدام به مداخله در امر درمان می کرد با همکاری معاونت درمان و پلیس اماکن شناسایی و پلمپ شد.

ادامه مطلب

پلمپ دو عطاری در اراک

معاون غذا و دارو اراک خبر داد:کارشناسان اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو اراک در بازرسی مشترک با نیروهای اماکن دو واحد عطاری متخلف به دلیل عرضه داروهای شیمیایی و مکمل های قاچاق توسط نیروهای اماکن پلمب شد.

ادامه مطلب