مطالب مرتبط با کلید واژه

راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات داروپزشکی


راهکار های پیشگیری از وقوع اشتباهات دارویی- تزریق اشتباه داروی آمفوتریسین بی کانونشنال به جای لیپوزومال

با آگاهی میرساند، با موضوع راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات دارویی مرتبط با اشتباه در تزریق آمفوتریسین بی به جای آمفوتریسین بی لیپوزومال، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، ۳مورد گزارش مرگ بیمار، متعاقب تزریق اشتباه داروی آمفوتریسین بی کانونشنال به جای داروی آمفوتریسین بی لیپوزومال، به دفتر متبوع ارسال شده است. با توجه به اهمیت موضوع خواهشمند است جهت جلوگیری از وقوع اشتباهات تهدید کننده حیات در مراکز درمانی کشور، اقدامات اصلاحی، در خصوص جداسازی و سهولت در تشخیص داروی آمفوتریسین بی لیوفیلیزه از آمفوتریسین بی لیپوزومال و اجرای دقیق مفاد بخشنامه برچسب گذاری داروهای با هشدار بالا (high alert) ، و دستوراقدام لازم درخصوص اطلاع رسانی به کادر درمانی و واحد های تابعه به منظور اجرای اقدامات پیشگیرانه و عدم وقوع خطای مشابه صورت پذیرد .

ادامه مطلب

راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات دارویی- لزوم توجه به سوابق بیماری زمینه ای در بیماران و داروهای مصرفی روزمره درمان بیماریهای مزمن

به آگاهی میرساند؛ در خصوص گزارشی مبنی بر عدم توجه پزشک معالج به بیماری زمینه ای در بیمار و عدم مصرف داروهای درمان بیماری مزمن زمینه ای و عوارض ناشی از عدم مصرف دارو، از یکی از مراکز درمانی کشور، جهت استحضار و دستوراقدام لازم درخصوص اطلاع رسانی به کادر درمانی و واحد های تابعه به منظور اجرای اقدامات پیشگیرانه و عدم وقوع خطای مشابه ارسال می گردد.

ادامه مطلب

راهکارهای پیشنهادی پیشگیری از وقوع اشتباهات دارویی- لزوم لزوم توجه به سوابق حساسیت دارویی و بیماری های زمینه ای بیماران

به اطلاع میرساند، پیرو نامه مدیرکل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامت سازمان غذا ودارو، در خصوص گزارشی مبنی بر وقوع اشتباه دارویی در تجویز دارویی که بیمار به آن سابقه حساسیت داشته است، به علت عدم توجه پزشک معالج به شرح حال سوابق حساسیت دارویی زمینه ای بیمار، مندرج در برگه تریاژ و همچنین عدم اخذ شرح شرح حال از سوابق حساسیت دارویی و بیماری زمینه ای بیمار توسط پزشکحال سوابق حساسیت دارویی بیمار در برگه تریاژ و همچنین عدم مطالعه پرونده بیمار توسط پزشک معالج، از یکی از مراکز درمانی کشور، جهت استحضار و دستوراقدام لازم درخصوص اطلاع رسانی به کادر درمانی و واحد های تابعه به منظور اجرای اقدامات پیشگیرانه و عدم وقوع خطای مشابه ارسال می گردد.

ادامه مطلب

عدم دریافت هرگونه وجه اضافی در داروخانه

پیرو گزارشات دریافتی از اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه مبنی بر دریافت وجه اضافی در قبال ارائه مستندات مربوط به بیمه تکمیلی در داروخانه ها،به استحضار می رساند دریافت هرگونه مبلغی از مراجعین بابت ارائه پرینت ریز قیمت داروهای تحویلی به بیمار فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده برخورد قانونی صورت می گیرد.

ادامه مطلب